Giáo trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Giáo trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô MỤC LỤC 1. Lời tựa Lời giới thiệu ……………………………….……….…………...2 Lời nói đầu ………………………………….……………….…..3 2. Mục lục ……………………………………………………….…4 3. Nội dung ………………………………………………………...5 Bài 1 : Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ…

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng công cụ tính toán hiệu quả điều hòa không khí hiệu suất cao

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng công cụ tính toán hiệu quả điều hòa không khí hiệu suất cao 1. Giới thiệu Công cụ tính toán hiệu quả ĐHKK hiệu suất cao (AC Select) là công cụ hỗ trợ nhanh cho người bán hàng thực hiện so sánh hiệu quả…
1 2 3 5