Cách test lỗi và bảng mã lỗi trên điều hoà Daikin

Một số Model hay được sử dụng như: FTKS50GVMV, FTXM25HVMV, FTXM35HVMV, FTXD25HVMV, FTXD35HVMV, TXD50HVMV, FTKC25NVMV, FTKC35NVMV, FTKC50NVMV, FTNE25MV1V9… Cách kiểm tra lỗi trên điều hoà Daikin: Dùng que tăm nhấn giữ nút CHECK khoảng 5 giây, cho đến khi màn hình hiện dấu -- Hướng remote control về điều hòa bị…