Điểm thu gom ắc quy GSV tại TP Hồ Chí Minh

Điểm thu gom ắc quy GS tại TP Hồ Chí Minh Các điểm thu gom ắc quy GS trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh [wpsl template="default" map_type="roadmap" auto_locate="true" start_marker="green" store_marker="red" category_selection="ac-quy-gsv" category_filter_type="checkboxes" checkbox_columns="3"] Đến với ngày hội, GSV đã đồng hành cùng Ngày môi trường thế giới 2016…