fbpx

Sổ tay hướng dẫn kiểm soát khí thải công nghiệp

khí thải công nghiệp

khí thải công nghiệp

Tài liệu sổ tay hướng dẫn quan trắc, kiểm kê, kiểm soát khí thải và bảo vệ môi trường công nghiệp dành cho các nhà máy và khu công nghiệp.

Bạn muốn nói chuyện với dịch vụ ngay lúc này?

Tải ứng dụng Rada để đặt dịch vụ gần bạn nhất trong 5 phút:
View Fullscreen

CHƯƠNG 1. SƠ LƯỢC VỀ KHÔNG KHÍ VÀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
1.1 Không khí và sự ô nhiễm không khí
1.1.1 Cấu tạo của khí quyển
1.2 Tác hại của ô nhiễm không khí
1.2.1 Tác hại trực tiếp
1.2.2 Tác hại đối với kinh tế- môi trường
1.2.3. Gây ra những vấn đề môi trường toàn cầu

CHƯƠNG 2. QUAN TRẮC KHÍ THẢI
2.1. Phương pháp đo O2, CO, CO2 trong khí thải để kiểm soát quá trình cháy
2.2. Phương pháp đo nhiệt độ, hàm ẩm và lưu lượng của khí thải
2.3. Tính toán lưu lượng
2.4. Phương pháp quan trắc thủ công (Manual)
2.4.1 Phương pháp lấy mẫu và đo trực tiếp
2.4.2. Phân tích SO2, NOx và lấy mẫu bụi
2.5. Phương pháp quan trắc tự động
2.5.1. Đo liên tục khí thải
2.5.2. Quản lý bảo dưỡng thiết bị đo
3.1. Các cách tiếp cận trong kiểm soát ô nhiễm không khí
3.1.1. Tăng cường mức độ phát tán
3.1.2. Giảm thiểu tại nguồn
3.1.3. Xử lý cuối nguồn
3.2. Công nghệ xử lý bụi
3.2.1. Các loại thiết bị xử lý bụi
3.2.2 Vận hành và bảo dưỡng các thiết bị xử lý bụi
3.3. Công nghệ xử lý SO2
3.3.1. Các công nghệ và cơ chế xử lý SO2
3.3.2 Chức năng, vận hành và bảo dưỡng thiết bị xử lý SO2
3.4. Công nghệ kiểm soát NOx
3.4.1. Công nghệ đốt phát sinh NOxthấp
3.4.2 Công nghệ xử lý NOx trong khí thải
3.4.3. Chức năng, vận hành và bảo dưỡng thiết bị xử lý NOx

Xem thêm  Cảnh báo: Virus tống tiền đang tấn công toàn máy tính bạn

CHƯƠNG 4. KIỂM SOÁT PHÁT THẢI CO2 BẰNG GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
4.1. Quan điểm về tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp
4.2. Tiết kiệm năng lượng bằng quản lý quá trình cháy
4.2.1. Tính toán quá trình cháy
4.2.2. Quản lý tỉ lệ khí cấp
4.2.3. Sự phát sinh và biện pháp giảm thiểu khói đen
4.2.4. Ăn mòn thiết bị đốt và biện pháp phòng chống

CHƯƠNG 5. ÁP DỤNG GIẢI PHÁP ĐỒNG LỢI ÍCH TRONG MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM
5.1. Nhiệt điện than
5.1.1. Qui trình sản xuất
5.1.2 Kiểm soát ô nhiễm không khí
5.1.3. Phương pháp tiết kiệm năng lượng (để giảm phát thải CO2)
5.2. Công nghiệp gang thép
5.2.1. Qui trình sản xuất
5.2.1. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí
5.2.3. Biện pháp tiết kiệm năng lượng (để giảm phát thải CO2)
5.3 Sản xuất xi măng
5.3.1 Qui trình sản xuất
5.3.2 Kiểm soát ô nhiễm không khí
5.3.3. Biện pháp tiết kiệm năng lượng (để giảm phát thải CO2)
5.4. Công nghiệp hóa chất
5.4.1. Sản xuất phân bón hóa học
5.4.2. Lọc dầu

CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY
6.1. Tổ chứcquản lý môi trường cho doanh nghiệp
6.2. Xây dựng cơ chế quản lý và vai trò của người quản lý môi trường
6.2.1. Bố trí đội ngũ quản lý môi trường
6.2.2. Vai trò của đội ngũ quản lý môi trường các cấp
6.3. Phát huy năng đội ngũ lực cán bộ
6.4. Đối thoại với cơ quan quản lý địa phương và cư dân sở tại
6.5. Hệ thống người quản lý kiểm soát ô nhiễm (Pollution Control Manager: PCM) của Nhật Bản
6.5.1. Giới thiệu chung
6.5.2 Tuyên truyền phổ biến ra nước ngoài

Xem thêm  Không khí Hà Nội chứa loại bụi nguy hiểm nhất thế giới, có thể thẩm thấu vào máu

CHƯƠNG 7. KIỂM KÊ PHÁT THẢI
7.1. Tổng quan về kiểm kê phát thả
7.1.1. Mở đầu
7.1.2. Các phương pháp xác định thải lượng chất ô nhiễm
7.2. Quy trình thực hiện kiểm kê phát thải tại các cơ sở công nghiệp
7.2.1. Xác định các chất ô nhiễm thực hiện kiểm kê
7.2.2. Xác định phạm vi thực hiện kiểm kê
7.2.3. Lựa chọn phương pháp ước tính phát thải
7.2.4. Thu thập thông tin, số liệu
7.2.5. Tính toán kết quả kiểm kê
7.2.6. Báo cáo
7.3.Đăng ký chủ nguồn thải theo thông tư về đăng ký và kiểm kê nguồn thải công nghiệp
7.3.1. Khái niệm chủ nguồn thải, mục tiêu, ý nghĩa của việc đăng ký chủ nguồn thải
7.3.2. Đối tượng cần phải thực hiện đăng ký chủ nguồn thải
7.3.3. Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải

PHỤ LỤC

I. Phương pháp quan trắc được chỉ định cho các khí gây ô nhiễm ở Việt Nam
II Quy định về thiết bị đo tự động ở Việt Nam
III. Tiêu chuẩn hiện hành của thiết bị đo đạc SO2
IV. Tiêu chuẩn hiện hành của thiết bị đo đạc NOx

DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH

Bình luận:
Bạn cần thợ sửa chữa ngay lúc này?
Hảy tải ứng dụng Rada để đặt thợ gần bạn nhất trong 5 phút:

Don`t copy text!