fbpx

Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2015/BGTVT về xe đạp điện

 Tải app Rada cho Android - quy chuẩn xe đạp điện  Tải app Rada cho iOS

Bạn muốn gọi thợ sửa chữa?

Tải app Rada để đặt miễn phí


Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và phương pháp thử đối với xe đạp điện

Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, kiểm tra, thử nghiệm, quản lý và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện

Giải thích từ ngữ

Xe đạp điện – Electric bicycles (sau đây gọi là Xe): là xe đạp hai bánh, được vận hành bằng động cơ điện một chiều hoặc được vận hành bằng cơ cấu đạp chân có trợ lực từ động cơ điện một chiều, có công suất động cơ lớn nhất không lớn hơn 250 W, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h và có khối lượng bản thân (bao gồm cả ắc quy) không lớn hơn 40 kg.

Các dấu hiệu để nhận biết, phân loại nhanh xe đạp điện được mô tả tại Phụ lục 1 của quy chuẩn này.

Xe được vận hành bằng động cơ điện một chiều sau đây gọi tắt là Xe vận hành bằng động cơ điện.

Xe được vận hành bằng cơ cấu đạp chân có trợ lực từ động cơ điện một chiều sau đây được gọi là Xe trợ lực điện.

Xem thêm  Hướng dẫn sử dụng máy giặt sharp ES-S700EV-W
View Fullscreen

Đặt dịch vụ sửa xe đạp điện trên ứng dụng Rada!

Bình luận:

Ứng dụng đặt thợ!

Tải app Rada để đặt thợ miễn phí

Don`t copy text!