Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Phòng ngừa xâm hại tình dục

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em

Hướng dẫn tập huấn cho Trẻ em và Người chưa thành niên

Phòng ngừa xâm hại tình dụcHướng dẫn tập huấn cho trẻ em và người chưa thành niên

ISBN: 978-0-9925214-4-8

Bản quyền © 2014, Tầm nhìn Thế giới Việt Nam

Bất cứ phần nào trong tài liệu này cũng có thể được sử dụng và chuyển thể với yêu cầu ghi rõ nguồn trích dẫn. Phiên bản điện tử có thể được tải về từ http://www. childsafetourism.org và http://wvi.org /asiapacific/childsafetourism.

Mọi ý kiến trao đổi, góp ý, xin gửi về địa chỉ childsafetourism@wvi.org.

Hình ảnh: Tất cả các hình ảnh sử dụng trong tài liệu này đều do Tầm nhìn Thế giới giữ bản quyền.

Ảnh bìa do Bartosz Hadyniak thực hiện.

Những hình ảnh trẻ em, được sử dụng trong Tài liệu này, chỉ nhằm để minh họa cho các nội dung của Dự án Tuổi thơ, không phải là hình ảnh thực tế của các nạn nhân bị xâm hại tình dục. Tầm nhìn Thế giới tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ trẻ em trong việc chụp hình trẻ.Tài liệu hướng dẫn được thiết kế bởi Inis Communication. Tài liệu phát tay được thiết kế bởi Cam Vien Ha, minh họa bởi Jose Encinas.Dự án Tuổi thơ là một sáng kiến của Chính phủ Úc, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục trong hoạt động du lịch, tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam (2011-2014).

Sử dụng Tài liệu như thế nào?

Tài liệu hướng dẫn gồm 3 phần:

Phần 1: Chuẩn bị

Phần này cung cấp cho giảng viên những thông tin cần biết và những việc cần chuẩn bị, trước khi thực hiện tập huấn. Nó cũng cung cấp những gợi ý giúp xác định: ai là người phù hợp để điều hành tập huấn; ai là người nên tham gia tập huấn; vai trò của cha mẹ và những người chăm sóc trẻ; làm thế nào để đạt được sự đồng thuận của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ; cách bố trí địa điểm và phương tiện tập huấn phù hợp; cách giám sát và đánh giá tập huấn; và những hướng dẫn đặc biệt khác khi tập huấn đề cập tới những chủ đề nhạy cảm, liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.

Phần 2: Kế hoạch tập huấn cho từng phần

Phần này đưa ra những chỉ dẫn theo từng bước, nhằm thực hiện tất cả các phần của khóa tập huấn, bao gồm: giới thiệu, giải thích, thảo luận nhóm và các hoạt động, cũng như đưa ra hướng dẫn để thực hiện hoạt động giám sát và đánh giá. Kế hoạch tập huấn được chia thành ba nhóm tuổi: 5-7 tuổi, 8-10 tuổi và 11-17 tuổi. Với những trẻ lớn, nên chia tiếp ra thành các nhóm tuổi nhỏ hơn trong quá trình tập huấn (mặc dù nội dung tập huấn là tương tự), thường là 11-13 tuổi và 14-17 tuổi. Tài liệu bao gồm các kế hoạch tập huấn nhanh, trong khoảng một giờ, dành cho mỗi nhóm tuổi. Đồng thời, Tài liệu cũng bao gồm các kế hoạch tập huấn chi tiết, được chia theo các chủ đề chính, để thực hiện các buổi tập huấn kéo dài khoảng nửa ngày, hoặc cho những hoạt động khác, có lồng ghép chủ đề về phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em, trong một thời gian dài hơn.

Phần 3: Phụ lục

Phần phụ lục là các tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy, bao gồm các tài liệu phát tay, các biểu mẫu và phiếu đánh giá. Mặc dù những tài liệu này được thiết kế dưới dạng văn viết nhưng chúng cũng có thể được truyền tải bằng lời nói hoặc các hình thức khác, để đảm bảo mọi trẻ em và người chưa thành niên đều có thể tiếp nhận được.

VIETNAMESE_Childrens_Toolkit

Có thể bạn quan tâm