Dịch vụ Rada

Tìm hiểu

Bộ GTVT yêu cầu Công ty TNHH Uber VN và Công ty Uber BV nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi kinh doanh tại VN

Ngày 18/1, Bộ GTVT đã có Văn bản số 634/BGTVT-VT gửi Công ty TNHH Uber Việt Nam trả lời đối với Đề án thí điểm Ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng vận tải hành…