Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn

Thông tin thủ tục

Lĩnh vực:Hộ tịch
Đơn vị giải quyết:UBND Phường/Xã
Bộ phận giải quyết:Tư pháp – Hộ tịch
Cách thức thực hiện:Người có yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại)
Đối tượng thực hiện:– Cá nhân hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam và hiện đang cư trú tại Việt Nam có đủ điều kiện kết hôn theo quy định pháp luật. 
– Cả hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn học tập, công tác, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn.
Thành phần hồ sơ:– Tờ khai đăng ký kết hôn
– Giấy chứng minh nhân dân
– Sổ hộ khẩu
– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Số lượng hồ sơ:1  bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết:Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.
Lệ phí:Miễn phí
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:Điều kiện kết hôn: 
– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 
– Việc kết hôn do nam, nữ tự nguyên quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hay cản trở. 
– Việc kết hôn không thuộc các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình: 
+ Người đang có vợ hoặc có chồng. 
+ Người mất năng lực hành vi dân sự. 
+ Giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. 
+ Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. 
+ Giữa những người có cùng giới tính. 

Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt và nêu ý kiến tự nguyện kết hôn của mình, hai bên nam, nữ cùng ký vào sổ hộ tịch và giấy chứng nhận kết hôn, UBND phường tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho 2 bên nam, nữ.
Kết quả thực hiện:– 02 Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn (cấp cho mỗi bên vợ/ chồng một bản) 
– Trường hợp từ chối thực hiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo lý do từ chối cho hai bên nam – nữ.
Căn cứ pháp lý:– Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014
– Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
– Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11//2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
– Thông tư 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 29/02/2016 của Bộ Tư pháp
– Quyết định số 5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
– Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và lệ phí

Trình tự thực hiện

STTNội dung thực hiệnNgười thực hiệnThời gian thực hiệnKết quả
1Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
– Nếu đủ điều kiện: Lập phiếu nhận và hẹn trả kết quả cho công dân.
+ Bàn giao cho cán bộ chuyên môn thụ lý giải quyết.
– Nếu không đủ điều kiện: Lập phiếu hướng dẫn cho công dân
– Nếu không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

* Đối với giấy tờ xuất trình, cán bộ Một cửa không được yêu cầu công dân nộp thêm bản sao hoặc bản chụp của giấy tờ xuất trình nhưng phải thực hiện lưu trữ bằng số hoá các giấy tờ này (scan giấy tờ xuất trình và gửi ngay cho cán bộ chuyên môn).
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Một cửa2 giờ– Phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ
– Phiếu giao nhận hồ sơ theo phần mềm
– Phiếu hướng dẫn thủ tục hành chính
2Công chức Tư pháp Hộ tịch thụ lý hồ sơ tiến hành kiểm tra, giải quyết hồ sơ:
– Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo:
+ Lập dự thảo Giấy chứng nhận kết hôn, và trình lãnh đạo UBND phường ký
+ Sau khi lãnh đạo UBND phường ký, hoàn thiện hồ sơ để trả kết quả cho Bộ phận Một cửa.
– Trường hợp hồ sơ cần xác minh hoặc bổ sung, cần thông tin đến Bộ phận Một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả (so với giấy hẹn nếu cần) cho công dân.
– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: lập văn bản trả lời công dân.
– Bàn giao và tiếp nhận kết quả: Thực hiện việc giao nhận kết quả, ký phiếu giao nhận.
Công chức Tư pháp3,5 giờ– Thông báo yêu cầu bổ sung
– Thông báo gia hạn thời gian giải quyết (cần xác minh)
– Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện thụ lý
– Phiếu giao nhận hồ sơ theo phần mềm
– 02 Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn
3– Hoàn thiện hồ sơ lưu theo quy định
– Trả kết quả cho công dân (yêu cầu 2 bên nam, nữ cùng ký vào sổ đăng ký kết hôn tại bộ phận cán bộ chuyên môn và ký vào phần đã nhận kết quả trong phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ)
Cán bộ trả kết quảBản chính Giấy chứng nhận kết hôn

Có thể bạn quan tâm