fbpx

Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng và di dời công trình

Thông tin thủ tục

Lĩnh vực: Xây dựng
Đơn vị giải quyết: UBND Quận/Huyện
Bộ phận giải quyết: Phòng Quản lý đô thị
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
Đối tượng thực hiện: Các tổ chức/cá nhân 
Thành phần hồ sơ: – Đơn đề nghị cấp GPXD
– Bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới tỷ lệ 1/50
– Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp luật
– Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện
– Phương án di dời theo quy định tại Khoản 5 Điều 97 Luật Xây dựng 2014
Số lượng hồ sơ: 1  bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết: 10  ngày
Lệ phí: Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện: – Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 
– Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ các trường họp sau: 
+ Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiêt thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; 
+ Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; 
– Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đên công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh; 
– Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật Xây dựng thì áp dụng quy định của điều ước đó.
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản từ chối.
Căn cứ pháp lý: – Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
– Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/06/2016 về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
– Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội
– Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố
– Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội
– Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu N10, tỷ lệ 1/2000
– Luật xây dựng Số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014
Xem thêm  Chuyên gia giao thông: Cấm ngay xe máy, đừng lấy cái nghèo dọa nhau

Trình tự thực hiện

STTNội dung thực hiệnNgười thực hiệnThời gian thực hiệnKết quả
1Công dân nộp hồ sơCông dân
Bộ phận “một cửa” tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến phòng QLĐTBộ phận một cửa0.5 ngàyPhiếu giao nhận kèm theo hồ sơ xin phép xây dựng
2Phòng QLĐT phân công cán bộ thụ lýCán bộ đầu mối0.5 ngàyGiao nhận trên phần mềm quản lý hồ sơ hành chính 1 cửa điện tử cấp quận
3Phòng QLĐT phân công cán bộ thụ lý
Cán bộ thụ lý kiểm tra hiện trường và thẩm định hồ sơ và soạn thảo giấy phép
Cán bộ thụ lý5 ngàyBiên bản xác minh Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép xây dựng, phòng quản lý đô thị trả lời công văn gửi Bộ phận 1 cửa để thông báo cho công dân biết theo đúng hạn quy định.
4Cán bộ thụ lý Trình lãnh đạo phòng kiểm soát và ký hồ sơLãnh đạo phòng1.5 ngàyHồ sơ đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng
5Phòng Quản lý đô thị trình lãnh đạo Quận/Huyện ký hồ sơLãnh đạo Ủy ban1 ngày Hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng
6Trả kết quả cho công dânBộ phận một cửaGiấy phép xây dựng
Phòng Quản lý đô thị Chuyển trả kết quả ra bộ phận “một cửa ” Chuyên viên thụ lý0.5 ngàyGiấy phép xây dưng;
Biên bản bàn giao
Chuyên viên phòng Quản lý đô thị lấy số đóng dấu giấy phépChuyên viên0.5 ngàyHoàn thiện Giấy phép xây dựng.
Xem thêm  Những tiêu chuẩn ống đồng máy lạnh cần lưu ý

Nguồn tham khảo: Dịch vụ công – Hà Nội

Gọi thợ sửa chữa?

Tải Rada tiết kiệm đến 35% chi phí!

Bình luận:

Ứng dụng đặt thợ!

Tải app tiết kiệm đến 35% chi phí!

Don`t copy text!