Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Hướng dẫn sử dụng máy rửa bát BOSCH

Hướng dẫn sử dụng máy rửa bát BOSCH – model SMS69N48EU

Nội dung tài liệu

  • Bước 1. Điều chỉnh giá trị hệ thống làm mềm nước Hướng dẫn sử dụng máy rửa bát BOSCH
  • Bước 2. Bỏ muối vào ngăn chứa muối
  • Bước 3. Đổ nước trợ xả vào ngăn chứa
  • Bước 4. Đổ chất tẩy rửa vào ngăn chứa
  • Bước 5. Bật nguồn thiết bị
  • Bước 6. Lựa chọn chương trình
  • Bước 7. Các chức năng mở rộng
  • Bước 8. Bấm START để bắt đầu chương trình
  • Bước 9. Bấm OFF để tắt máy khi kết thúc
View Fullscreen

 

Xem thêm  Tài liệu Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong bệnh viện

Nhiều người quan tâm