Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Hướng dẫn khu vực nguy hiểm

Hàng năm, tin tức dường như đều đăng một sự cố lớn do một tai nạn trong một khu vực nguy hiểm. Hầu hết các sự cố đáng tiếc đều có thể ngăn chặn bằng cách lập kế hoạch tốt hơn, sử dụng thiết bị phù hợp và thực hiện công tác bảo trì. Ngay cả những công ty tốt nhất đều có thể dễ dàng mắc sai lầm, nhưng trong các khu vực nguy hiểm, những sai lầm này có thể xẩy ra với chi phí cao. Chuẩn bị, đào tạo các tiêu chuẩn quy định và sử dụng các thiết bị phù hợp là chìa khóa để sản xuất an toàn trong các khu vực nguy hiểm. Lựa chọn kỹ các giải pháp cân để đáp ứng các quy định và yêu cầu quy trình cụ thể có thể là một nhiệm vụ khó khăn cho các nhà sản xuất làm việc trong khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, sự an toàn tại nơi làm việc cũng như độ chính xác đo lường rất quan trọng. Hướng dẫn này giải thích cách để tránh những tình huống nguy hiểm trong khu vực nguy hiểm bằng cách sử dụng các thiết bị tương thích và cung cấp lời giải thích đầy đủ về các tiêu chuẩn, các quy định và phương pháp bảo vệ thiết bị. Hướng dẫn này cũng giải thích cách cài đặt chính xác và bảo trì các thiết bị trong khu vực nguy hiểm và đưa ra các ví dụ về hệ thống cân cho khu vực nguy hiểm.

Mục lục

1. Các quy định cơ bản về phòng chống cháy nổ

1.1. Môi trường cháy nổ và Cháy nổ

1.2. Phòng chống cháy nổ

2. Các Quy định và Tiêu chuẩn Quốc tế

2.1. Quy định toàn cầu về thiết bị điện

2.2. Các tiêu chuẩn và Chỉ dẫn Châu Âu

2.3. Các Tiêu chuẩn và Quy định của Hoa Kỳ và Canada

2.4. Kế hoạch Tiêu chuẩn hóa IECEx

2.5 Sơ lược về IECEx, ATEX và NEC

2.6. Các quy định khu vực

3. Phân loại các khu vực nguy hiểm

3.1. Các nhóm, Vùng và Hạng

3.2. Phân loại ATEX

3.3. Hạng NECBắc Mỹ/Phân loại Phân khu

3.4. Các Hạng nhiệt độ và Nhiệt độ gây cháy

3.5. So sánh các phân loại ATEX và NEC

4. Các biện pháp phòng chống cháy

4.1. An toàn bên trong

4.2. Chống cháy

4.3. Tăng sự an toàn

4.4. Không tóe lửa

4.5. Sự đóng kín

4.6. Tăng áp bị nén

4.7. Sự ngâm dầu

5. Dấu hiệu thiết bị điện

5.1. Dấu hiệu ATEX CE

5.2. Dấu hiệu NEC

6. Thiết bị điện – Lắp đặt và bảo trì

6.1. Kiểm tra khu vực nguy hiểm

6.2. Các loại kiểm tra

6.3. Các yếu tố để xác định khoảng thời gian kiểm tra định kỳ

6.4. Kiểm tra thiết bị thực sự an toàn

7. Lắp đặt và bảo trì – Thiết bị điện

7.1. Hệ thống cơ bản

7.2. Hệ thống Cao cấp

7.3. Kiểm soát Quy trình

7.4 Kiểm soát Quy trình Tích hợp Toàn diện

7.5. Tùy chọn Giao tiếp Ngoại vi với Khu vực An toàn

8. Tóm tắt

9. Danh sách Bảng và Biểu đồ

10. Tham khảo

30388490_MAR_BR_Hazardous_Area_Guide_VI

Có thể bạn quan tâm