Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

App gọi thợ trên Android
App gọi thợ trên iPhone
an toàn điện

Đây là thơ viết về an toàn điện do tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn, một thành viên của Hội điện lạnh với mục đích nhắc nhở về các nguy cơ mất an toàn điện dành cho thợ, Rada chia sẻ lại để anh chị em thợ và kỹ thuật điện lạnh lưu ý.

An toàn tuy đã học rồi

Nguy cơ điện giật đợi người thờ ơ

Nên khi tiếp điện bất ngờ

Là lúc điện giật đang chờ đợi ta

Nghề nghiệp đừng có lơ là

An toàn trên hết đó là đầu tiên

Găng tay bảo hộ có liền

Giầy đi cách cách điện gắn liền bên ta

Ngắt điện khi lúc kiểm tra

Đó là nguyên tắc sao mà lại quyên

Đừng kinh việc nhỏ thấy phiền

Quy trình tuân thủ đầu tiên khi làm

Không nên vô ý chủ quan

Đừng đùa với điện sẽ oan cho mình

Tai nạn luôn luôn rập rình.

Nghề lạnh cảnh giác đừng kinh kẻ thù

Điện giật tai nạn nghìn thu

Cháy nổ ga đó kẻ thù chúng ta

Anh em xin chớ bỏ qua

Trên cao lắp đặt nên ta nhớ làm

Thực hiện nội quy an toàn

Đó là hiệu lệnh luôn mang trong người

Hạnh phúc gia đình vui tươi

Đang chờ ở bạn là người thông minh

Đáng tiếc nghề lạnh chúng mình

Đa phần điện giật do mình chủ quan …?

N.M.T 5/9/2020

Rada có sửa lại một số lỗi chính tả để anh chị em dễ đọc hơn.

Bình luận:

Cập nhật bởi Quản Trị Viên

Có thể bạn quan tâm