Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

App gọi thợ trên Android
App gọi thợ trên iPhone

Đối tác của Rada

Nền tảng ứng dụng Rada được hình thành trên cơ sở cam kết tham gia cung cấp dịch vụ của các đối tác lớn, có uy tín lâu năm trên thị trường cũng như các cá nhân có tay nghề cao sẵn sàng mang lại một trải nghiệm tin cậy, sự tường minh cũng như tiện ích tối đa đến với khách hàng sử dụng dịch vụ.

Nếu bạn quan tâm trở thành đối tác của Rada, mời các bạn tham khảo thông tin hướng dẫn chi tiết theo từng vai trò dưới đây:


Cung cấp dịch vụ


Phát triển đối tác


Kênh đặt dịch vụ

Trả lời