Điểm thu gom ắc quy GSV tại TP Hồ Chí Minh

Điểm thu gom ắc quy GS tại TP Hồ Chí Minh Bản đồ các điểm thu gom ắc quy GS hết niên hạn sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh [wpsl template="default" map_type="roadmap" auto_locate="true" start_marker="green" store_marker="red" category_selection="ac-quy-gsv" category_filter_type="checkboxes" checkbox_columns="3"] Đến với ngày hội, GSV đã đồng hành…