Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Chức năng ứng dụng Rada

Dành cho người sử dụng

Gọi thợ sửa chữa?

Tải Rada tiết kiệm đến 35% chi phí!

 • Xem danh sách các dịch vụ có khoảng cách gần nhất
 • Xem thông tin về các dịch vụ được cung cấp trên hệ thống ứng dụng
 • Gửi yêu cầu đến các dịch vụ khi gặp sự cố hoặc có yêu cầu sử dụng dịch vụ
 • Tương tác với nhà cung cấp khi ứng dụng kết nối (Chat, call)
 • Đánh giá nhà cung cấp dựa trên thái độ, chất lượng, thời gian và giá thành khi dịch vụ hoàn tất
 • Quản lý lịch sử giao dịch, yêu cầu bảo hành, khiếu nại cung cấp dịch vụ với Trung tâm điều hành Rada
 • Hủy dịch vụ và yêu cầu thay đổi nhà cung cấp

Dành cho nhà cung cấp dịch vụ

 • Tiếp nhận yêu cầu từ người sử dụng
 • Theo dõi đơn hàng đang thực hiện
 • Tương tác với khách hàng và Trung tâm điều hành Rada
 • Quản lý giao dịch và khiếu nại dịch vụ từ khách hàng

 Ứng dụng Rada

Ứng dụng đặt thợ!

Tải app tiết kiệm đến 35% chi phí!

Xem thêm  Dành cho nhà phát triển: Gọi dịch vụ Rada từ ứng dụng của bạn
Don`t copy text!