Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Chức năng ứng dụng Rada

Dành cho người sử dụng

 • Xem danh sách các dịch vụ có khoảng cách gần nhất
 • Xem thông tin về các dịch vụ được cung cấp trên hệ thống ứng dụng
 • Gửi yêu cầu đến các dịch vụ khi gặp sự cố hoặc có yêu cầu sử dụng dịch vụ
 • Tương tác với nhà cung cấp khi ứng dụng kết nối (Chat, call)
 • Đánh giá nhà cung cấp dựa trên thái độ, chất lượng, thời gian và giá thành khi dịch vụ hoàn tất
 • Quản lý lịch sử giao dịch, yêu cầu bảo hành, khiếu nại cung cấp dịch vụ với Trung tâm điều hành Rada
 • Hủy dịch vụ và yêu cầu thay đổi nhà cung cấp

Dành cho nhà cung cấp dịch vụ

 • Tiếp nhận yêu cầu từ người sử dụng
 • Theo dõi đơn hàng đang thực hiện
 • Tương tác với khách hàng và Trung tâm điều hành Rada
 • Quản lý giao dịch và khiếu nại dịch vụ từ khách hàng

 Ứng dụng Rada

Có thể bạn quan tâm