App gọi thợ trên Android
App gọi thợ trên iPhone

Sửa máy giặt

Thông tin hữu ích về sử dụng, sửa chữa, bảo trì máy giặt trong gia đình.

Ứng dụng Rada chuyên kết nối các trung tâm dịch vụ điện lạnh, thợ sửa máy giặt, sửa máy giặt tại nhà Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và thợ sửa chữa trên khắp cả nước. Hãy cài đặt ứng dụng App Rada ngay để gọi thợ sửa máy giặt ở mọi lúc mọi nơi.