Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Catalog cửa nhựa lõi thép gia cường SP window – Sino

Tài liệu giới thiệu sản phẩm cửa nhựa lõi thép gia cường của SP window – Sino sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng tại thị trường Việt nam.

Toàn văn tài liệu

View Fullscreen

Nội dung chính catalog cửa nhựa lõi thép

Tài liệu bao gồm hình ảnh, đặc điểm, vật liệu cấu thành, bản vẽ kết cấu bộ khuân cửa và các kích thước thông dụng của các sản phẩm chính bao gồm:

 • Cửa sổ mở quay ra ngoài
 • Cửa sổ mở hất ra ngoài
 • Cửa sổ hai cánh mở quay ra ngoài
 • Cửa sổ mở hất ra ngoài và khoang cố định
 • Cửa sổ mở quay lật trong
 • Cửa chớp
 • Cửa sổ hai cánh mở trượt
 • Cửa sổ 4 cánh mở trượt
 • Cửa sổ mở trượt có mành chống muỗi
 • Cửa đi một cánh mở trong không có khoang cố định
 • Cửa đi một cánh mở trong có khoang cố định
 • Cửa đi một cánh mở ngoài không có khoang cố định
 • Cửa đi một cánh mở ngoài có ô cố định lấy sáng (khung liền)
 • Cửa đi một cánh mở ngoài có ô cố định lấy sáng (khung nối)
 • Cửa đi một cánh mở ngoài liền vách
 • Cửa đi 2 cánh mở trong vòm uốn
 • Cửa đi 2 cánh mở trong không có khoang cố định
 • Cửa đi 2 cánh mở ngoài không có khoang cố định
 • Cửa đi 2 cánh mở ngoài khung nối có khoang cố định – có vách
 • Cửa đi 2 cánh mở ngoài khung liền và có khoang cố định
 • Cửa đi 2 cánh mở ngoài liền vách
 • Cửa đi 2 cánh mở trượt
Xem thêm  Sổ tay lắp đặt điều hòa Electrolux dùng gas R410A

Nhiều người quan tâm