Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Các khuyến cáo và hướng dẫn bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí

Các khuyến cáo và hướng dẫn bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí

Các tổ chức đã có hướng dẫn gì với người dân, đặc biệt là với những người có sức khỏe nhạy cảm trước những đợt ONKK. Chúng tôi xin phép chia sẻ các khuyến cáo và hướng dẫn về ONKK mà người dân và 1 số cơ quan đã thực hiện trong thời gian vừa qua:

?️?️Khuyến cáo từ Bộ y tế, tham khảo với Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam ngày 14/12/2019: http://bit.ly/35uK27w

14 khuyến cáo đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí

?️?️Khuyến cáo của Tổng cục Môi trường ngày 1/10/2019, và cập nhật chỉ số chất lượng không khí tại: cem.gov.vn, và của Sở TNMT Hà Nội: moitruongthudo.vn


?️ Hướng dẫn tại các trường quốc tế như UNIS Liên Hợp Quốc, LFAY Pháp (chỉ số máy đo của trường cập nhật liên tục tại trang www.tso.unishanoi.org/aqi, www.lfay.com.vn). Khi ô nhiễm không khí từ màu đỏ, trường sẽ có email nhắc nhở cán bộ để lựa chọn hoạt động trong nhà hay ngoài trời
?️ Hướng dẫn và cập nhật cho các trường học và văn phòng về chỉ số ONKK trong nhà và ngoài trời: www.Airnet.vn
?️ Với Thế Hệ Xanh, tổ chức LiveLearn cũng có email khuyến khích cán bộ của mình làm việc tại nhà, tránh di chuyển vào các đợt ONKK.

Các trường học, tổ chức, thành phố khác, nhất là cho đối tượng nhạy cảm thì như thế nào? Nếu các bạn có, xin mời gửi thêm nhé!
Xin lưu ý đây là vấn đề sức khỏe môi trường nên chúng ta cần chung tay của cả y tế, môi trường, truyền thông, nhà nước, các tổ chức và người dân!

———
– Kiểm tra kiến thức về ONKK của bạn: http://bit.ly/2J5vrIp
– Hiểu hơn về không khí sạch: http://bit.ly/2or4hT6
Nguồn Thế Hệ Xanh

Bình luận:

Có thể bạn quan tâm