Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Báo giá dịch vụ cho thuê nhà vệ sinh di động

thuê nhà vệ sinh công cộng

thuê nhà vệ sinh công cộng

Để phục vụ nhu cầu thuê nhà vệ sinh di động, dưới đây là bảng giá tham khảo dịch vụ cho thuê nhà vệ được một số nhà cung cấp cung ứng tại địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Vũng Tàu… Các tỉnh và thành phố khác vui lòng kết nối với hệ thống Rada để trao đổi với nhà cung cấp nếu bạn có nhu cầu.

Báo giá dịch vụ cho thuê nhà vệ sinh di động

TT            Nội dung       Đơn vị    Đơn giá (vnđ)    Ghi chú
I. Đơn giá thuê nhà vệ sinh lưu động tự hành (toilet di động 5 buồng)
1 Nhà vệ sinh di động tự hành ngày    2.900.000  Thuê NVS
2 Nhà vệ sinh di động tự hành + dịch vụ vệ sinh ngày    5.700.000 Thuê NVS+duy trì
II. Đơn giá thuê toilet di động 1 buồng bể nước trên
1 Nhà vệ sinh di động  ngày    800.000  Thuê NVS
2 Nhà vệ sinh di động  + dịch vụ vệ sinh ngày    1.400.000 Thuê NVS+duy trì
III. Đơn giá thuê nhà vệ sinh di động 1 buồng bể nước bên hoặc cấp nước trực tiếp
1 Thuê toilet  di động  ngày    600.000  Thuê NVS
2 Thuê toilet di động  + dịch vụ vệ sinh ngày    1.100.000 Thuê NVS+duy trì
Bình luận:

Có thể bạn quan tâm