Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Bảng phân loại nhà an toàn phục vụ dân sinh

phân loại nhà an toàn

phân loại nhà an toàn

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI NHÀ AN TOÀN 

Đặt vấn đề
Thực hiện chỉ đạo theo công văn số 708/GĐ-ATLĐ ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy của Ban Chỉ huy Phòng Chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết phân loại nhà an toàn với bão mạnh, siêu bão ứng với từng vùng miền làm cơ sở sơ tán dân khi cần thiết, Viện KHCN Xây dựng đã thực hiện chỉ dẫn dựa trên phân loại nhà theo mức độ kiên cố của công văn số 1145/BXD-KHCN ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nhà an toàn theo cấp bão.

Phân loại nhà an toàn theo mức độ kiên cố được thể hiện theo các hình vẽ và các hình ảnh cụ thể theo ba vùng miền của Việt Nam (Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ) để giúp làm rõ công tác phân loại nhà.
Nội dung gồm 2 phần:
Phần 1: Phân loại nhà an toàn theo mức độ kiên cố
Phần 2: Phụ lục

View Fullscreen
Xem thêm  Các cách vệ sinh lò nướng tại nhà

Xu hướng quan tâm tuần này