fbpx

Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Bảng mã lỗi điều hòa Nagakawa

Bảng mã tra cứu lỗi điều hòa Nagakawa

STT Hiện tượng báo lỗi Phương pháp hiển thị trên mặt đèn
Đèn Power Đèn Run Đèn Sleep Đèn Timer
Loại máy 95 và 125AV
1 Lỗi cảm biến (sensor) đầu đồng   Nhấp nháy Nhấp nháy Nhấp nháy
2 Lỗi cảm biến (sensor) nhiệt độ phòng   Nhấp nháy Nhấp nháy Luôn sáng
3 Máy ngoài bất thường (cục nóng)   Nhấp nháy Tắt Nhấp nháy
4 Quạt sàn lạnh bất thường   Nhấp nháy Luôn sáng Nhấp nháy
  Chú ý: Đèn nhấp nháy bật trong 5 giây, tắt trong 5 giây
Loại máy 95 và 123AV
1 Lỗi cảm biến đầu đồng hoặc máy ngoài bất thường   Nhấp nháy 5 lần sau 10 giây sẽ lặp lại Tắt Tắt
2 Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng   Nhấp nháy 2 lần, sao 10 giây lặp lại Tắt Tắt
3 Quạt dàn lạnh bất thường   Nhấp nháy 6 lần sau 7 giây lặp lại Tắt Tắt
Loại máy 182 SH
1 Lỗi cảm biến đầu đồng hoặc máy ngoài bất thường   Nhấp nháy 5 lần sau 7 giây sẽ lặp lại Tắt Tắt
2 Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng   Nhấp nháy 2 lần, sau 10 giây lặp lại Tắt Tắt
3 Quạt giàn lạnh bất thường   Nhấp nháy 3 lần, sau 5 giây lặp lại Tắt Tắt
Loại máy 183 AV
1 Lỗi cảm biến (sensor) đầu đồng hoặc máy ngoài bất thường Luôn sáng Nhấp nháy 5 lần, sau 5 giây lặp lại Tắt Tắt
2 Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng Luôn sáng Nhấp nháy 2 lần, sau 10 giây lặp lại Tắt Tắt
3 Quạt dàn lạnh bất thường Luôn sáng Nhấp nháy 6 lần, sau 2 giây lặp lại Tắt Tắt
Loại máy 243 AV
1 Lỗi cảm biến (sensor) đầu đồng Luôn sáng Nhấp nháy 2 lần, sau 10 giây lặp lại Tắt Luôn sáng
2 Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng Luôn sáng Tắt Tắt Tắt
3 Máy ngoài bất thường (cục nóng) Luôn sáng Nhấp nháy 6 lần sau 7 giây lặp lại Tắt Tắt
4 Quạt dàn lạnh bất thường Luôn sáng Nhấp nháy 5 lần, sau 5 giây lặp lại Tắt Tắt
Loại máy > 243 AT (Cassette)
1 Lỗi cảm biến (sensor) đầu đồng hoặc máy ngoài bất thường Luôn sáng Nhấp nháy 6 lần, sau 7 giây lặp lại Tắt
2 Quạt dàn lạnh bất thường Luôn sáng Nhấp nháy 5 lần, sau 3 giây lặp lại Tắt
3 Đảo phase, đấu sai điện nguồn Nhấp nháy Nhấp nháy Tắt
Loại máy 424 AP (máy áp trần)
1 Lỗi cảm biến (sensor) đầu đồng hoặc máy ngoài bất thường Tắt Nhấp nháy 5 lần, sau 5 giây lặp lại Tắt
2 Quạt dàn lạnh bất thường Tắt Nhấp nháy 6 lần, sau 7 giây lặp lại Tắt
3 Đảo phase, đấu sai điện nguồn Tắt Nhấp nháy liên tục Tắt
Loại máy 92, 122 SH và 240, 420 AV
1 Lỗi cảm biến (sensor) đầu đồng hoặc mất gas Mặt đèn hiển thị lỗi EL
2 Quạt dàn lạnh bất thường Mặt đèn hiển thị lỗi EF
3 Điện nguồn yếu, lệch phase hoặc tiếp xúc kém Mặt đèn hiển thị lỗi Er
4 Đảo phase, đấu sai điện nguồn Mặt đèn hiển thị lỗi E3 và Er
  • Điều hòa Nagakawa báo lỗi F8 là: Hỏng Cảm biến dàn
  • Điều hòa Nagakawa báo lỗi F6 là: Lỗi quạt dàn lạnh.
 lỗi điều hòa Nagakawa

Liên kết đặt: Thợ sửa điều hòa Rada

Xem thêm  Sửa điều hoà tại Hải Dương

Bạn muốn gọi thợ sửa chữa?

Tải app Rada để đặt miễn phí

Bình luận:

Ứng dụng đặt thợ!

Tải app Rada để đặt thợ miễn phí

Don`t copy text!