Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

App gọi thợ trên Android
App gọi thợ trên iPhone

Bảng giá thiết kế & thi công nội thất đồ gỗ 2021

Giá thi công nội thất đồ gỗ tham khảo dưới đây không tính tổng thể theo m2 mà theo hạng mục sản phẩm, kích thước và vật liệu chi tiết. Chỉ có 1 số sản phẩm như tủ áo, tủ giày tính theo m2. Tủ bếp, mặt đá tủ bếp tính theo mét dài.

Bảng giá đồ gỗ nội thất chi tiết

Sản phẩmKích thướcĐ.VịGiá thành
Tủ quần áo MFC Melaminem22.650.000đ
Tủ quần áo MFC Laminatem23.150.000đ
Tủ quần áo MFC Sơn trắngm23.200.000đ
Tủ quần áo MFC Acrylicm23.750.000đ
Bàn làm việc MFC Melamine1000 x 600 x 750Hcái3.300.000đ
Bàn làm việc MFC Laminate1000 x 600 x 750Hcái3.600.000đ
Bàn làm việc MFC Sơn trắng1000 x 600 x 750Hcái3.600.000đ
Bàn làm việc MFC Acrylic1000 x 600 x 750Hcái4.100.000đ
Bàn trang điểm + kệ giường MFC Melamine1200 x 450 x 1500Hcái3.800.000đ
Bàn trang điểm + kệ giường MFC Laminate1200 x 450 x 1500Hcái4.100.000đ
Bàn trang điểm + kệ giường MFC Sơn trắng1200 x 450 x 1500Hcái4.100.000đ
Bàn trang điểm + kệ giường MFC Acrylic1200 x 450 x 1500Hcái4.400.000đ
Giường ngủ MFC Melamine1600 x 2000cái5.700.000đ
Giường ngủ MFC Laminate1600 x 2000cáiTuỳ Số Laminate
Giường ngủ MFC Sơn trắng1600 x 2000cáiTuỳ Số sơn trắng
Giường ngủ MFC Acrylic1600 x 2000cáiTuỳ Số Acrylic
Giường ngủ MFC MelamineHộc kéocái6.950.000đ
Giường ngủ MFC LaminateHộc kéocái7.250.000đ
Giường ngủ MFC Sơn trắngHộc kéocái7.250.000đ
Giường ngủ MFC AcrylicHộc kéocái7.500.000đ
Tủ đầu giường MFC Melamine450 x 400 x 450Hcái1.300.000đ
Tủ đầu giường MFC Laminate450 x 400 x 450Hcái1.500.000d
Tủ đầu giường MFC Sơn trắng450 x 400 x 450Hcái1.500.000đ
Tủ đầu giường MFC Acrylic450 x 400 x 450Hcái1.600.000đ
Tủ bếp trên MFC Melaminesâu 400 x cao 800m dài2.650.000đ
Tủ bếp trên MFC Laminatesâu 400 x cao 800m dài2.900.000đ
Tủ bếp trên MFC Sơn trắngsâu 400 x cao 800m dài2.900.000đ
Tủ bếp trên MFC Acrylicsâu 400 x cao 800m dài3.500.000đ
Tủ bếp dưới MFC Melaminesâu 600 x cao 810m dài3.300.000đ
Tủ bếp dưới MFC Laminatesâu 600 x cao 810m dài3.500.000đ
Tủ bếp dưới MFC Sơn trắngsâu 600 x cao 810m dài3.500.000đ
Tủ bếp dưới MFC Acrylicsâu 600 x cao 810m dài3.900.000đ
Kệ tivi MFC Melamine400 x 200Hm dài1.870.000đ
Kệ tivi MFC Laminate400 x 200Hm dài2.000.000đ
Kệ tivi MFC Sơn trắng400 x 200Hm dài2.000.000đ
Kệ tivi MFC Acrylic400 x 200Hm dài2.250.000đ
Tủ giầy MFC Melaminem22.800.000đ
Tủ giầy MFC Laminatem23.100.000đ
Tủ giầy MFC Sơn trắngm23.100.000đ
Tủ giầy MFC Acrylicm24.000.000đ
Vách ốp tường MFC Melaminem21.500.000đ
Vách ốp tường MFC Acrylicm21.900.000đ
Vách CNC MFC Melaminem22.500.000đ
Vách CNC MFC Laminatem22.500.000đ
Vách CNC MFC Sơn trắngm22.500.000đ
Vách CNC MFC Acrylicm22.500.000đ
Thùng ốp Lavabo MFC Melaminem dài3.300.000đ
Thùng ốp Lavabo MFC Laminatem dài3.500.000đ
Thùng ốp Lavabo MFC Sơn trắngm dài3.500.000đ
Thùng ốp Lavabo MFC Acrylicm dài3.900.000đ
Tủ quần áo MDF Melaminem22.900.000đ
Tủ quần áo MDF Melamine + Sơnm23.450.000đ
Tủ quần áo MDF Acrylicm24.050.000đ
Bàn làm việc MDF Melamine1000 x 600 x 750Hcái3.600.000đ
Bàn làm việc MDF Melamine + Sơn1000 x 600 x 750Hcái3.900.000đ
Bàn làm việc MDF Acrylic1000 x 600 x 750Hcái4.200.000đ
Bàn trang điểm + kệ giường MDF Melamine1200 x 450 x 1500Hcái4.100.000đ
Bàn trang điểm + kệ giường MDF Melamine + Sơn1200 x 450 x 1500Hcái4.400.000đ
Bàn trang điểm + kệ giường MDF Acrylic1200 x 450 x 1500Hcái4.700.000đ
Giường ngủ MDF Melamine1600 x 2000cái5.950.000đ
Giường ngủ MDF Melamine + Sơn1600 x 2000cáiTuỳ Số Laminate
Giường ngủ MDF Acrylic1600 x 2000cáiTuỳ Số Acrylic
Giường ngủ MDF MelamineHộc kéocái7.300.000đ
Giường ngủ MDF Melamine + SơnHộc kéocái8.100.000đ
Giường ngủ MDF AcrylicHộc kéocái8.300.000đ
Tủ đầu giường MDF Melamine450 x 400 x 450Hcái1.400.000đ
Tủ đầu giường MDF Melamine + Sơn450 x 400 x 450Hcái1.600.000đ
Tủ đầu giường MDF Acrylic450 x 400 x 450Hcái1.700.000đ
Tủ bếp trên MDF Melaminesâu 400 x cao 800m dài2.800.000đ
Tủ bếp trên MDF Melamine + Sơnsâu 400 x cao 800m dài3.100.000đ
Tủ bếp trên MDF Acrylicsâu 400 x cao 800m dài3.700.000đ
Tủ bếp dưới MDF Melaminesâu 600 x cao 810m dài3.500.000đ
Tủ bếp dưới MDF Melamine + Sơnsâu 600 x cao 810m dài3.700.000đ
Tủ bếp dưới MDF Acrylicsâu 600 x cao 810m dài4.100.000đ
Kệ tivi MDF Melamine400 x 200Hm dài1.970.000đ
Kệ tivi MDF Melamine + Sơn400 x 200Hm dài2.100.000đ
Kệ tivi MDF Acrylic400 x 200Hm dài2.350.000đ
Tủ giầy MDF Melaminem23.100.000đ
Tủ giầy MDF Melamine + Sơnm23.400.000đ
Tủ giầy MDF Acrylicm24.200.000đ
Vách ốp tường MDF Melaminem21.500.000đ
Vách ốp tường MDF Acrylicm21.950.000đ
Vách CNC MDF Melaminem22.500.000đ
Vách CNC MDF Melamine + Sơnm22.500.000đ
Vách CNC MDF Acrylicm22.500.000đ
Thùng ốp Lavabo MDF Melaminem dài3.500.000đ
Thùng ốp Lavabo MDF Melamine + Sơnm dài3.700.000đ
Thùng ốp Lavabo MDF Acrylicm dài4.100.000đ
Tủ quần áo MDF Laminatem23.450.000đ
Tủ quần áo MDF Veneer Sồim24.300.000đ
Tủ quần áo MDF Sơn trắngm24.300.000đ
Tủ quần áo MDF Veneer Sồi + Gỗm25.200.000đ
Bàn làm việc MDF Laminate1000 x 600 x 750Hcái3.900.000đ
Bàn làm việc MDF Veneer Sồi1000 x 600 x 750Hcái4.300.000đ
Bàn làm việc MDF Sơn trắng1000 x 600 x 750Hcái4.200.000đ
Bàn làm việc MDF Veneer Sồi + Gỗ1000 x 600 x 750Hcái5.700.000đ
Bàn trang điểm + kệ giường MDF Laminate1200 x 450 x 1500Hcái4.400.000đ
Bàn trang điểm + kệ giường MDF Veneer Sồi1200 x 450 x 1500Hcái4.800.000đ
Bàn trang điểm + kệ giường MDF Sơn trắng1200 x 450 x 1500Hcái4.950.000đ
Bàn trang điểm + kệ giường MDF Veneer Sồi + Gỗ1200 x 450 x 1500Hcái6.200.000đ
Giường ngủ MDF Laminate1600 x 2000cáiTuỳ Số Laminate
Giường ngủ MDF Veneer Sồi1600 x 2000cái7.500.000đ
Giường ngủ MDF Sơn trắng1600 x 2000cái7.300.000đ
Giường ngủ MDF Veneer Sồi + Gỗ1600 x 2000cái10.500.000đ
Giường ngủ MDF LaminateHộc kéocái7.800.000đ
Giường ngủ MDF Veneer SồiHộc kéocái9.200.000đ
Giường ngủ MDF Sơn trắngHộc kéocái8.900.000đ
Giường ngủ MDF Veneer Sồi + GỗHộc kéocái12.500.000đ
Tủ đầu giường MDF Laminate450 x 400 x 450Hcái1.600.000đ
Tủ đầu giường MDF Veneer Sồi450 x 400 x 450Hcái1.800.000đ
Tủ đầu giường MDF Sơn trắng450 x 400 x 450Hcái1.900.000đ
Tủ đầu giường MDF Veneer Sồi + Gỗ450 x 400 x 450Hcái2.200.000đ
Tủ bếp trên MDF Laminatesâu 400 x cao 800m dài3.100.000đ
Tủ bếp trên MDF Veneer Sồisâu 400 x cao 800m dài3.500.000đ
Tủ bếp trên MDF Sơn trắngsâu 400 x cao 800m dài3.500.000đ
Tủ bếp trên MDF Veneer Sồi + Gỗsâu 400 x cao 800m dài4.500.000đ
Tủ bếp dưới MDF Laminatesâu 600 x cao 810m dài3.700.000đ
Tủ bếp dưới MDF Veneer Sồisâu 600 x cao 810m dài3.900.000đ
Tủ bếp dưới MDF Sơn trắngsâu 600 x cao 810m dài3.900.000đ
Tủ bếp dưới MDF Veneer Sồi + Gỗsâu 600 x cao 810m dài4.850.000đ
Kệ tivi MDF Laminate400 x 200Hm dài2.100.000đ
Kệ tivi MDF Veneer Sồi400 x 200Hm dài2.300.000đ
Kệ tivi MDF Sơn trắng400 x 200Hm dài2.300.000đ
Kệ tivi MDF Veneer Sồi + Gỗ400 x 200Hm dài2.400.000đ
Tủ giầy MDF Laminatem23.400.000đ
Tủ giầy MDF Veneer Sồim24.300.000đ
Tủ giầy MDF Sơn trắngm24.300.000đ
Tủ giầy MDF Veneer Sồi + Gỗm25.200.000đ
Vách ốp tường MDF Laminatem21.800.000đ
Vách ốp tường MDF Sơn trắngm21900.000đ
Vách ốp tường MDF Veneer Sồi + Gỗm21.800.000đ
Vách CNC MDF Laminatem22.700.000đ
Vách CNC MDF Veneer Sồim22.700.000đ
Vách CNC MDF Sơn trắngm22.700.000đ
Vách CNC MDF Veneer Sồi + Gỗm22.700.000đ
Thùng ốp Lavabo MDF Laminatem dài3.700.000đ
Thùng ốp Lavabo MDF Veneer Sồim dài3.900.000đ
Thùng ốp Lavabo MDF Sơn trắngm dài3.900.000đ
Thùng ốp Lavabo MDF Veneer Sồi + Gỗm dài4.850.000đ
Tủ quần áo Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồim25.500.000đ
Bàn làm việc Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi1000 x 600 x 750Hcái6.200.000đ
Bàn trang điểm + kệ giường Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi1200 x 450 x 1500Hcái6.500.000đ
Giường ngủ Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi1600 x 2000cái10.800.000đ
Giường ngủ Gỗ 100%1600 x 2000cái12.000.000đ
Giường ngủ Gỗ ghép sồi + Gỗ SồiHộc kéocái12.800.000đ
Giường ngủ Gỗ 100%Hộc kéocái14.000.000đ
Tủ đầu giường Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi450 x 400 x 450Hcái2.300.000đ
Tủ bếp trên Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi400 x 800m dài4.800.000đ
Tủ bếp trên Gỗ Xoan Đào400 x 800m dài5.300.000đ
Tủ bếp dưới Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồisâu 600 x cao 810m dài5.150.000đ
Tủ bếp dưới Gỗ Xoan Đàosâu 600 x cao 810m dài6.300.000đ
Kệ tivi Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi400 x 200Hm dài2.500.000đ
Kệ tivi Gỗ 100%400 x 200Hm dài3.200.000đ
Tủ giầy Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồim25.500.000đ
Vách CNC Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồim22.700.000đ
Vách CNC Gỗ 100%m22.700.000đ
Thùng ốp Lavabo Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồim dài3.500.000đ
Thi công thạch caom2185.000đ
Sơn nướcm295.000đ
Giấy dán tườngm21.500.000đ
Thi công kính bếpm21.200.000đ
Thi công mặt đá bếpm dài2.200.000đ
Lát sàn gỗ tự nhiênm21.200.000đ
Lát sàn gỗ công nghiệpm2380.000đ
Xem thêm  Bảng giá xe điện Vinfast Klara tháng 11/2018

Lưu ý khi sử dụng bảng giá

  • Bảng giá mang tính chất tham khảo.
  • Giá đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt tại địa bàn TP Hà Nội & HCM tuy nhiên chưa bao gồm VAT 10% nếu bạn muốn xuất hóa đơn GTGT.
  • Khách hàng đặt nội thất trọn gói sẽ có báo giá tốt hơn bảng giá trên
  • Tất cả sản phẩm bảo hành 02 năm từ nhà cung cấp

Cập nhật bởi Quản Trị Viên

Bình luận bài viết:

Hỏi đáp với chuyên gia của Rada

Có thể bạn quan tâm