Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Bảng giá phụ tùng: Xích xe máy Honda và phụ kiện

Xích tải xe máy

Tra cứu bảng giá xích tải, xích cam và các linh phụ kiện liên quan trên xe Honda thông dụng trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_No Part_Name Unit Price
94001060000s Đai ốc bắt tăng xích ngoài 6mm C 5000
90302kbp900 Đai ốc bắt tăng xích trong 6mm C 5000
40591gbgb20 Đệm nhựa đỡ xích tải C 100000
40591gn5730 Đệm nhựa đỡ xích tải C 10000
40591kfl890 Đệm nhựa đỡ xích tải C 10000
40591kfv790 Đệm nhựa đỡ xích tải C 10000
40591kph900 Đệm nhựa đỡ xích tải C 25000
40591ktl740 Đệm nhựa đỡ xích tải C 15000
40591kww600 Đệm nhựa đỡ xích tải ws 2009 C 10000
40591kwwv00 Đệm nhựa đỡ xích tải rsx 110 C 10000
40591kww640 Đệm nhựa đỡ xích tải ws 2012 C 10000
40543k26900 Điều chỉnh xích tải C 110000
40591kyzv00 Đệm nhựa đỡ xích tải C 20000
40591kyzv10 Đệm nhựa đỡ xích tải C 25000
40591kzvt00 Đệm nhựa đỡ xích tải C 15000
14502086000 Bánh căng xích cam C 45000
14610kfl850 Bánh dẫn xích cam C 50000
14610kwb600 Bánh dẫn xích cam C 45000
14670kyz900 Bánh dẫn xích cam neo C 45000
28131kph880 Bánh răng xích đề bị động C 115000
28131kyz901 Bánh răng xích đề bị động C 100000
14610086010 Bánh trung gian dẫn xích cam C 35000
14531kws900 Bạc cách đệm cần tăng xích cam C 10000
40542kwz900 Bạc cách đệm hộp xích C 25000
14610kph900 Bần nâng chỉnh căng xích cam C 25000
14520krj901 Bộ căng chỉnh xích cam C 570000
14510kph880 Bộ căng xích cam C 70000
14510kwn900 Bộ căng xích cam C 340000
14520gfc771 Bộ nâng cần căng xích cam C 190000
14520kss901 Bộ nâng cần căng xích cam C 490000
14520kvy901 Bộ nâng cần căng xích cam C 390000
14520kzr601 Bộ nâng cần căng xích cam C 250000
14520kzr602 Bộ nâng cần căng xích cam C 250000
H0640gbgb20 Bộ nhông xích dream C 150000
H0640kfl890 Bộ nhông xích future 1 C 150000
H0640kyz900 Bộ nhông xích future mới C 190000
H0640ktm970 Bộ nhông xích future neofiii C 150000
H0640kwwg21 Bộ nhông xích waeve 11o cũ C 150000
H0640kwwe00 Bộ nhông xích waeve 11o mới C 160000
H0640kwwy10 Bộ nhông xích waeve 11o mới C 150000
H0640krs900 Bộ nhông xích wave alpha cũ C 150000
H0640ktl640 Bộ nhông xích wave rssxvalpha C 150000
1440akfm900 Bộ xích cam C 155000
06406k26950 Bộ xích tải C 2140000
14675kfl850 Bu lông bánh dẫn xích cam C 25000
14531035000 Bu lông bắt cần tăng xích cam C 10000
14531kvy900 Bu lông bắt cần tăng xích cam C 15000
14531kwb600 Bu lông bắt cần tăng xích cam C 10000
14531kyz900 Bulong bắt cần căng xích cam C 10000
14510kgf910 Căng xích cam C 810000
14566086030 Cao su đầu thanh căng xích cam C 5000
28103gb4700 Cao su đỡ xích khởi động C 25000
40541kwz900 Cao su đệm hộp xích C 5000
28102gb4700 Cao su dẫn xích khởi động C 25000
14500035020 Cần căng xích cam C 10000
14500k26900 Cần căng xích cam C 180000
14500kwb600 Cần căng xích cam C 25000
14500kww740 Cần căng xích cam C 15000
14500kyz900 Cần căng xích cam C 90000
14510gcc000 Cần căng xích cam C 240000
14510kzr600 Cần căng xích cam C 70000
14531kvb900 Chốt cân tăng xích cam C 10000
14531kzr600 Chốt cần tăng xích cam C 10000
14520gcc000 Cụm căng xích cam C 960000
14610kgf911 Dẫn hướng xích cam C 330000
14611gcc000 Dẫn hướng xích cam C 150000
14611k01900 Dẫn hướng xích cam C 15000
14611k44v00 Dẫn hướng xích cam C 10000
14611kvb900 Dẫn hướng xích cam C 10000
14611kwn900 Dẫn hướng xích cam C 25000
14615kfl850 Ốc trục bánh dẫn xích cam C 5000
14615035010 Ốc trục bánh dẫn xích cam dr thái C 70000
14560kcw851 Gioăng bộ nâng xích cam C 10000
14560kzr600 Gioăng bộ nâng xích cam C 25000
14560kgh900 Gioăng cần căng xích cam C 10000
14560kcw880 Gioăng cụm căng xích cam C 45000
40520kwz900 Hộp xích dưới C 70000
40510kwz900 Hộp xích trên C 70000
40531kwv003 Khóa xích tải C 80000
40531kwwb20 Khớp nối xích tải C 10000
40531kwwb21 Khớp nối xích tải C 10000
40531205013 Khoá xích tải C 45000
40531kev900 Khoá xích tải C 60000
40531kph702 Khoá xích tải C 70000
40531kph901 Khoá xích tải C 15000
40531krs900 Khoá xích tải C 10000
40531ktl641 Khoá xích tải C 10000
14541gb4681 Lò xo căng xích cam C 5000
40510kyzv00zb Nắp hộp xích trên *nh364m* C 215000
40510k26900 Nắp hộp xích C 240000
40520kwwb20zb Nắp hộp xích dưới *nh1* C 140000
40520gbgb20zb Nắp hộp xích dưới *nh364m* C 130000
40520kfl890za Nắp hộp xích dưới *nh364m* C 140000
40520kph900za Nắp hộp xích dưới *nh364m* C 140000
40520ktl640za Nắp hộp xích dưới *nh364m* C 140000
40520kwwb20za Nắp hộp xích dưới *nh364m* C 140000
40520kyzv00zb Nắp hộp xích dưới *nh364m* C 240000
40520kzvv30za Nắp hộp xích dưới *nh364m* C 150000
40520kph900zb Nắp hộp xích dưới *nha62m* C 140000
40520ktl640zb Nắp hộp xích dưới *nha62m* C 140000
40520kwwb20zc Nắp hộp xích dưới *nha62m* C 140000
40520kyzv00zc Nắp hộp xích dưới *nha62m* C 240000
40520ktl740za Nắp hộp xích dưới nh364m C 280000
40510kww600zb Nắp hộp xích trên *nh1* C 130000
40510gbgb20za Nắp hộp xích trên *nh364m* C 130000
40510kfl890za Nắp hộp xích trên *nh364m* C 150000
40510kph900za Nắp hộp xích trên *nh364m* C 140000
40510ktl640za Nắp hộp xích trên *nh364m* C 140000
40510kww600za Nắp hộp xích trên *nh364m* C 130000
40510kyzv10zb Nắp hộp xích trên *nh364m* C 230000
40510kyzv10zc Nắp hộp xích trên *nh364m* C 230000
40510kzvv30za Nắp hộp xích trên *nh364m* C 150000
40510kph900zb Nắp hộp xích trên *nha62m* C 140000
40510ktl640zb Nắp hộp xích trên *nha62m* C 150000
40510kww600zd Nắp hộp xích trên *nha62m* C 130000
40510ktl740za Nắp hộp xích trên nh364m C 280000
40545001000 Nắp kiểm tra xích C 5000
40545kwv000 Nắp kiểm tra xích C 10000
40543kwb600 Tăng xích phải rsx 110_2012 C 25000
40543kwwa00 Tăng xích phải w 110 C 25000
40543kev900 Tăng xích phải w, dr lỗ nhỏ C 10000
40544kev900 Tăng xích trái lỗ to C 15000
40543kpgt00 Tấm điều chỉnh xích C 45000
28117179710 Tấm chặn nhông xích đề C 90000
28117kfl850 Tấm chặn nhông xích đề C 5000
87507k26910 Tem dán thông số xích tải C 10000
87507kw6841 Tem dán thông số xích tải C 10000
87507mbr870 Tem dán thông số xích tải C 10000
87507mfjg30 Tem dán thông số xích tải C 80000
87505kwwe00 Tem hdsd nhông xích&lốp C 25000
87505kyzv00 Tem hướng dẫn sử dụng lốp và hộp xích C 25000
87507gbgb20 Tem hướng dẫn xích tải C 10000
87507krs900 Tem hướng dẫn xích tải C 10000
14515kgh900 Tấm kẹp cần căng xích cam C 5000
87505kfv790 Tem thông số lốp & xích tải C 10000
87505ktl640 Tem thông số lốp & xích tải C 10000
87505ktl680 Tem thông số lốp & xích tải C 10000
87505ktm900 Tem thông số lốp & xích tải C 10000
87505kvm730 Tem thông số lốp và nhông xích C 5000
87505kvm790 Tem thông số lốp và nhông xích C 5000
87505k57v00 Tem thông số lốp và xích tải C 10000
87505kvr850 Tem thông số lốp&xích C 10000
14550krs920 Thanh căng xích cam C 40000
14550gb0911 Thanh căng xích cam C 45000
14550krs830 Thanh căng xích cam C 45000
14531kwn900 Trục ắc cần tăng xích cam C 10000
14531gcc000 Vít bắt cần căng xích cam C 45000
14401kyz900 Xích cam (88 mắt) C 120000
52170k26900 Xích C 80000
15141kgf911 Xích bơm dầu (48 mắt) C 380000
19225kvb901 Xích bơm nước (40 mắt) C 100000
19225gfm971 Xích bơm nước (40mắt) C 170000
14401178003 Xích cam (84mắt) C 480000
14401gcc000 Xích cam (86 mắt) C 785000
14401kfm900 Xích cam (88mắt) C 35000
14401kvb901 Xích cam (90 mắt) C 230000
14401436003 Xích cam (90mắt) C 35000
14401gfm971 Xích cam (90mắt) C 490000
14401kwb601 Xích cam (90mắt) C 100000
14401kwb921 Xích cam (90mắt) C 95000
14401kss931 Xích cam (92 mắt) C 360000
14401kph900 Xích cam (92mắt) C 360000
14401ktm971 Xích cam (92mắt) C 335000
14401krj901 Xích cam (94 mắt) C 650000
14401kyzt01 Xích cam 88 mắt C 120000
28101gb4701 Xích khởi động C 35000
40530k26901 Xích tải C 320000
40530krs900 Xích tải (100 mắt) C 90000
40530kfl711 Xích tải (102 mắt) C 110000
40530kph901 Xích tải (104 mắt) C 90000
40530kph902 Xích tải (104 mắt) C 100000
40530kyl843 Xích tải (104 mắt) C 100000
40530ktl641 Xích tải (106 mắt) C 90000
40530ktl741 Xích tải (106 mắt) C 210000
H4053krs910 Xích tải (428102) C 100000
H4053krs900 Xích tải (42896) C 90000
40530kfv830 Xích tải (96 mắt) C 110000
40530kwb601 Xích tải (daido) (102 mắt C 120000
40530kwwb21 Xích tải (kmc) (102 mắt C 90000
40530kyz902 Xích tải 108 mắt C 110000
Xem thêm  Phân biệt phụ tùng xe máy Yamaha chính hãng

 Tem phụ tùng xe máy Honda

Xu hướng quan tâm tuần này