fbpx

Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Bảng giá phụ tùng xe máy Honda: Các bộ phận nhựa

Tra cứu bảng giá các bộ phận nhựa trên xe Honda thông dụng trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

Bạn muốn gọi thợ sửa chữa?

Tải app Rada để đặt miễn phí

  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_No Name Unit Price
64416kph900 Đệm cao su ốp nhựa C 5000
40591gbgb20 Đệm nhựa đỡ xích tải C 100000
40591gn5730 Đệm nhựa đỡ xích tải C 10000
40591kfl890 Đệm nhựa đỡ xích tải C 10000
40591kfv790 Đệm nhựa đỡ xích tải C 10000
40591kph900 Đệm nhựa đỡ xích tải C 25000
40591ktl740 Đệm nhựa đỡ xích tải C 15000
40591kww600 Đệm nhựa đỡ xích tải ws 2009 C 10000
40591kwwv00 Đệm nhựa đỡ xích tải rsx 110 C 10000
40591kww640 Đệm nhựa đỡ xích tải ws 2012 C 10000
40591kyzv00 Đệm nhựa đỡ xích tải C 20000
40591kyzv10 Đệm nhựa đỡ xích tải C 25000
40591kzvt00 Đệm nhựa đỡ xích tải C 15000
81313kph900 Bạc lót chặn tấm nhựa dưới C 5000
53250gccb00zb Bộ ốp nhựa sau tay lái *nh1* C 570000
87105kvv930za Bộ ốp nhựa sườn phải C 35000
87105kvv900za Bộ ốp nhựa sườn phải (3 màu) C 35000
87105kfv670zb Bộ ốp nhựa sườn phải *pb373m* C 45000
87105kfv790zb Bộ ốp nhựa sườn phải *pb373m* C 35000
87105kfv660zb Bộ ốp nhựa sườn phải *r150cu* C 35000
87105kfv670za Bộ ốp nhựa sườn phải *r150cu* C 45000
87105kfv790za Bộ ốp nhựa sườn phải *r150cu* C 35000
87105kfv660za Bộ ốp nhựa sườn phải *r203m-pb C 35000
87105kfv830za Bộ ốp nhựa sườn phải r150f C 45000
87105kfv950za Bộ ốp nhựa sườn phải r150f C 45000
87105kfv970za Bộ ốp nhựa sườn phải r150k C 45000
87115kvv930za Bộ ốp nhựa sườn trái C 35000
87115kvv900za Bộ ốp nhựa sườn trái (3 màu) C 35000
87115kfv670zb Bộ ốp nhựa sườn trái *pb373m* C 45000
87115kfv790zb Bộ ốp nhựa sườn trái *pb373m* C 35000
87115kfv660zb Bộ ốp nhựa sườn trái *r150cu* C 45000
87115kfv670za Bộ ốp nhựa sườn trái *r150cu* C 45000
87115kfv790za Bộ ốp nhựa sườn trái *r150cu* C 35000
87115kfv830za Bộ ốp nhựa sườn trái *r150cu* C 45000
87115kfv660za Bộ ốp nhựa sườn trái *r203m-pb C 45000
87115kfv950za Bộ ốp nhựa sườn trái r150f C 45000
87115kfv970za Bộ ốp nhựa sườn trái r150k C 45000
90107kbp900 Bu lông bắt ốp nhựa sườn xe C 5000
90190gw3980 Bu lông ốp nhựa trước C 5000
83601mn5000 Cao su cài ốp nhựa C 5000
53208kan850 Cao su nắp nhựa sau tay lái C 5000
64206gt4000 Chốt nhựa C 15000
33113kwr003 Ống nhựa cân băng nhiệt C 45000
33113kvbt01 Ống nhựa cân bằng nhiệt đèn C 10000
33113mat611 Ống nhựa cân bằng nhiệt đèn C 10000
33113meed01 Ống nhựa cân bằng nhiệt đèn C 25000
32113k29900 Ống nhựa pc C 10000
32113k29901 Ống nhựa pc C 10000
33113k20901 Ống nhựa pc C 10000
33113k29901 Ống nhựa pc C 15000
50611gcc000 Ốp nhựa dưới gầm C 260000
50611kzla00zc Ốp nhựa dưới gầm *nh1* C 50000
50611k44v00za Ốp nhựa dưới gầm *nh-1* C 50000
64435kph900 Ốp nhựa phải bắt tấm yếm xe C 35000
83520kzle00za Ốp nhựa sàn bên phải ** C 200000
83520gccc00zf Ốp nhựa sàn bên phải *nh1* C 900000
83520gccc00za Ốp nhựa sàn bên phải *nh187r* C 1000000
83520gccc00ze Ốp nhựa sàn bên phải *nha24r* C 900000
83620gccc00zf Ốp nhựa sàn bên trái *nh1* C 900000
83620gccc00za Ốp nhựa sàn bên trái *nh187r* C 1010000
83620kzle00za Ốp nhựa sàn bên trái *nh411m* C 200000
83620gccc00ze Ốp nhựa sàn bên trái nha24r C 900000
87121gn5900 Ốp nhựa sườn phải C 15000
87122gn5900 Ốp nhựa sườn trái C 25000
64445kph900 Ốp nhựa trái bắt tấm yếm xe C 45000
64301gcc010zf Ốp nhựa trước *b194p* C 2210000
64301gge900zp Ốp nhựa trước *b203m* C 270000
64301gcc010zt Ốp nhựa trước *nh193p* C 2210000
64301gcc010zu Ốp nhựa trước *nh359m* C 2210000
64301gcc010zd Ốp nhựa trước *nh411m* 2210000
64301gge900zd Ốp nhựa trước *nh411m* C 270000
64301gge900za Ốp nhựa trước *nha69p* C 270000
64301gge900zb Ốp nhựa trước *nha96p* C 270000
64301gge900zg Ốp nhựa trước *nhb24m* C 270000
64301gge900zl Ốp nhựa trước *nhb35p* C 270000
64301gcc010zv Ốp nhựa trước *r161p* C 2225000
64301gge900zc Ốp nhựa trước *r313c* C 270000
64301gcc010zg Ốp nhựa trước *r314p* 2210000
64301gge900zh Ốp nhựa trước *r340c* C 270000
64301gge900zn Ốp nhựa trước *r350c* C 270000
64301gcc010ze Ốp nhựa trước *rp172p* C 2210000
64301gge900ze Ốp nhựa trước *rp183p*mầu hồng ko đặt mã này C 270000
64301gge900zk Ốp nhựa trước *y208m*đồng đậm C 270000
64301gge900zm Ốp nhựa trước *y209m*đồng nhạt C 270000
64301gge900zf Ốp nhựa trước *yr299p* C 270000
64301gge900zj Ốp nhựa trước *yr303m* C 270000
64301kzvv30za Ốp nhựa trước*r150cu* C 45000
64325kph700 Ốp nhựa trung tâm C 35000
80151gge900 Ốp nhựa trung tâm C 45000
80151k12900 Ốp nhựa trung tâm C 50000
80151k12920 Ốp nhựa trung tâm C 90000
80151kzvt00 Ốp nhựa trung tâm C 35000
64325kvl930zj Ốp nhựa trung tâm *b206m* C 80000
64325kph900yb Ốp nhựa trung tâm *bg107m* C 70000
80151gcc000zc Ốp nhựa trung tâm *nh1* C 430000
80151k12900zc Ốp nhựa trung tâm *nh1* C 50000
80151k44v00zb Ốp nhựa trung tâm *nh1* C 60000
80151kzl930za Ốp nhựa trung tâm *nh1* C 60000
64340k07940za Ốp nhựa trung tâm *nh-1* C 45000
64325kph900yc Ốp nhựa trung tâm *nh193p* C 70000
64325kvl930zf Ốp nhựa trung tâm *nh411m* C 80000
64325kvl930za Ốp nhựa trung tâm *nha69p* C 80000
64325kvl930zb Ốp nhựa trung tâm *nha96p* C 80000
64325kvl930zh Ốp nhựa trung tâm *nhb24m* C 80000
64340k27v00zf Ốp nhựa trung tâm *nhb24m* C 110000
64325kvl930zg Ốp nhựa trung tâm *nhb25m* C 80000
64325kph900ye Ốp nhựa trung tâm *r161p* C 70000
64325kvl930zc Ốp nhựa trung tâm *r313c* C 80000
64325kvl930ze Ốp nhựa trung tâm *r340c* C 80000
64340k27v00ze Ốp nhựa trung tâm *r340c* C 110000
64325kph900yd Ốp nhựa trung tâm *rp138m* C 70000
64340k27v00za Ốp nhựa trung tâm *y208m* C 110000
80151k12900zb Ốp nhựa trung tâm *yr286r* C 60000
80151k44v00za Ốp nhựa trung tâm *yr286r*nâu C 60000
80151k12900za Ốp nhựa trung tâm *yr321r* C 95000
80151kzl930ze Ốp nhựa trung tâm *yr321r* vàng C 60000
64340k27v00zh Ốp nhựa trung tâm *yr322c* C 110000
64340k27v00zb Ốp nhựa trung tâm nha62m C 110000
64340k27v00zp Ốp nhựa trung tâm*nh1* C 80000
64410k35v00za Ốp nhựa trung tâm*nh1* C 60000
80151k29900zc Ốp nhựa trung tâm*nh1* C 90000
64340k27v00zn Ốp nhựa trung tâm*nhb25m* C 110000
80151k29900zb Ốp nhựa trung tâm*r349r* C 90000
64340k27v00zj Ốp nhựa trung tâm*y183m* C 110000
80151k29900za Ốp nhựa trung tâm*yr286r*nâu C 90000
53208gcc000 Ốp trên nắp nhựa trước tay lái C 260000
37121kv3008 Kẹp nhựa C 10000
37121ml7671 Kẹp nhựa C 5000
90601sja003 Kẹp nhựa pcx, lead, vision C 60000
80153gge900 Nắp ốp nhựa trung tâm C 10000
84152k35v00zf Nắp nhựa ốp tay dắt sau*nha76m* C 80000
84152k35v00ze Nắp nhựa ốp tay dắt sau*nhb18m* C 80000
84152k35v00zd Nắp nhựa ốp tay dắt sau*nhb25m* C 70000
84152k35v00zc Nắp nhựa ốp tay dắt sau*nhb35p* C 70000
84152k35v00zb Nắp nhựa ốp tay dắt sau*r350c* C 70000
84152k35v00za Nắp nhựa ốp tay dắt sau*yr320m* C 70000
64415kphb30 Tấm đệm cao su bộ ốp nhựa C 10000
64305gfm970 Tấm đệm ốp nhựa trước C 15000
64305k12930za Tấm đệm ốp nhựa trước C 80000
64305k12950 Tấm đệm ốp nhựa trước C 285000
64311gccc51 Tấm nhựa bắt sàn C 270000
87120kph690 Tấm nhựa logo honda C 260000
64310kph900zf Tấm nhựa phía dưới *nh359m* C 140000
90683gaz980 Vít nhựa nở C 15000
Xem thêm  Giá quảng cáo hiển thị LCD tại TP. Hồ Chí Minh

 Tem phụ tùng xe máy Honda

Bình luận:

Ứng dụng đặt thợ!

Tải app Rada để đặt thợ miễn phí

Don`t copy text!