fbpx

Bảng giá phụ tùng xe máy Honda: Các bộ phận nhựa

Tra cứu bảng giá các bộ phận nhựa trên xe Honda thông dụng trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

Bạn cần thợ sửa chữa? Hảy tải ứng dụng Rada để đặt thợ/dịch vụ gần bạn nhất:
  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_NoNameUnitPrice
64416kph900Đệm cao su ốp nhựaC5000
40591gbgb20Đệm nhựa đỡ xích tảiC100000
40591gn5730Đệm nhựa đỡ xích tảiC10000
40591kfl890Đệm nhựa đỡ xích tảiC10000
40591kfv790Đệm nhựa đỡ xích tảiC10000
40591kph900Đệm nhựa đỡ xích tảiC25000
40591ktl740Đệm nhựa đỡ xích tảiC15000
40591kww600Đệm nhựa đỡ xích tải ws 2009C10000
40591kwwv00Đệm nhựa đỡ xích tải rsx 110C10000
40591kww640Đệm nhựa đỡ xích tải ws 2012C10000
40591kyzv00Đệm nhựa đỡ xích tảiC20000
40591kyzv10Đệm nhựa đỡ xích tảiC25000
40591kzvt00Đệm nhựa đỡ xích tảiC15000
81313kph900Bạc lót chặn tấm nhựa dướiC5000
53250gccb00zbBộ ốp nhựa sau tay lái *nh1*C570000
87105kvv930zaBộ ốp nhựa sườn phảiC35000
87105kvv900zaBộ ốp nhựa sườn phải (3 màu)C35000
87105kfv670zbBộ ốp nhựa sườn phải *pb373m*C45000
87105kfv790zbBộ ốp nhựa sườn phải *pb373m*C35000
87105kfv660zbBộ ốp nhựa sườn phải *r150cu*C35000
87105kfv670zaBộ ốp nhựa sườn phải *r150cu*C45000
87105kfv790zaBộ ốp nhựa sườn phải *r150cu*C35000
87105kfv660zaBộ ốp nhựa sườn phải *r203m-pbC35000
87105kfv830zaBộ ốp nhựa sườn phải r150fC45000
87105kfv950zaBộ ốp nhựa sườn phải r150fC45000
87105kfv970zaBộ ốp nhựa sườn phải r150kC45000
87115kvv930zaBộ ốp nhựa sườn tráiC35000
87115kvv900zaBộ ốp nhựa sườn trái (3 màu)C35000
87115kfv670zbBộ ốp nhựa sườn trái *pb373m*C45000
87115kfv790zbBộ ốp nhựa sườn trái *pb373m*C35000
87115kfv660zbBộ ốp nhựa sườn trái *r150cu*C45000
87115kfv670zaBộ ốp nhựa sườn trái *r150cu*C45000
87115kfv790zaBộ ốp nhựa sườn trái *r150cu*C35000
87115kfv830zaBộ ốp nhựa sườn trái *r150cu*C45000
87115kfv660zaBộ ốp nhựa sườn trái *r203m-pbC45000
87115kfv950zaBộ ốp nhựa sườn trái r150fC45000
87115kfv970zaBộ ốp nhựa sườn trái r150kC45000
90107kbp900Bu lông bắt ốp nhựa sườn xeC5000
90190gw3980Bu lông ốp nhựa trướcC5000
83601mn5000Cao su cài ốp nhựaC5000
53208kan850Cao su nắp nhựa sau tay láiC5000
64206gt4000Chốt nhựaC15000
33113kwr003Ống nhựa cân băng nhiệtC45000
33113kvbt01Ống nhựa cân bằng nhiệt đènC10000
33113mat611Ống nhựa cân bằng nhiệt đènC10000
33113meed01Ống nhựa cân bằng nhiệt đènC25000
32113k29900Ống nhựa pcC10000
32113k29901Ống nhựa pcC10000
33113k20901Ống nhựa pcC10000
33113k29901Ống nhựa pcC15000
50611gcc000Ốp nhựa dưới gầmC260000
50611kzla00zcỐp nhựa dưới gầm *nh1*C50000
50611k44v00zaỐp nhựa dưới gầm *nh-1*C50000
64435kph900Ốp nhựa phải bắt tấm yếm xeC35000
83520kzle00zaỐp nhựa sàn bên phải **C200000
83520gccc00zfỐp nhựa sàn bên phải *nh1*C900000
83520gccc00zaỐp nhựa sàn bên phải *nh187r*C1000000
83520gccc00zeỐp nhựa sàn bên phải *nha24r*C900000
83620gccc00zfỐp nhựa sàn bên trái *nh1*C900000
83620gccc00zaỐp nhựa sàn bên trái *nh187r*C1010000
83620kzle00zaỐp nhựa sàn bên trái *nh411m*C200000
83620gccc00zeỐp nhựa sàn bên trái nha24rC900000
87121gn5900Ốp nhựa sườn phảiC15000
87122gn5900Ốp nhựa sườn tráiC25000
64445kph900Ốp nhựa trái bắt tấm yếm xeC45000
64301gcc010zfỐp nhựa trước *b194p*C2210000
64301gge900zpỐp nhựa trước *b203m*C270000
64301gcc010ztỐp nhựa trước *nh193p*C2210000
64301gcc010zuỐp nhựa trước *nh359m*C2210000
64301gcc010zdỐp nhựa trước *nh411m*2210000
64301gge900zdỐp nhựa trước *nh411m*C270000
64301gge900zaỐp nhựa trước *nha69p*C270000
64301gge900zbỐp nhựa trước *nha96p*C270000
64301gge900zgỐp nhựa trước *nhb24m*C270000
64301gge900zlỐp nhựa trước *nhb35p*C270000
64301gcc010zvỐp nhựa trước *r161p*C2225000
64301gge900zcỐp nhựa trước *r313c*C270000
64301gcc010zgỐp nhựa trước *r314p*2210000
64301gge900zhỐp nhựa trước *r340c*C270000
64301gge900znỐp nhựa trước *r350c*C270000
64301gcc010zeỐp nhựa trước *rp172p*C2210000
64301gge900zeỐp nhựa trước *rp183p*mầu hồng ko đặt mã nàyC270000
64301gge900zkỐp nhựa trước *y208m*đồng đậmC270000
64301gge900zmỐp nhựa trước *y209m*đồng nhạtC270000
64301gge900zfỐp nhựa trước *yr299p*C270000
64301gge900zjỐp nhựa trước *yr303m*C270000
64301kzvv30zaỐp nhựa trước*r150cu*C45000
64325kph700Ốp nhựa trung tâmC35000
80151gge900Ốp nhựa trung tâmC45000
80151k12900Ốp nhựa trung tâmC50000
80151k12920Ốp nhựa trung tâmC90000
80151kzvt00Ốp nhựa trung tâmC35000
64325kvl930zjỐp nhựa trung tâm *b206m*C80000
64325kph900ybỐp nhựa trung tâm *bg107m*C70000
80151gcc000zcỐp nhựa trung tâm *nh1*C430000
80151k12900zcỐp nhựa trung tâm *nh1*C50000
80151k44v00zbỐp nhựa trung tâm *nh1*C60000
80151kzl930zaỐp nhựa trung tâm *nh1*C60000
64340k07940zaỐp nhựa trung tâm *nh-1*C45000
64325kph900ycỐp nhựa trung tâm *nh193p*C70000
64325kvl930zfỐp nhựa trung tâm *nh411m*C80000
64325kvl930zaỐp nhựa trung tâm *nha69p*C80000
64325kvl930zbỐp nhựa trung tâm *nha96p*C80000
64325kvl930zhỐp nhựa trung tâm *nhb24m*C80000
64340k27v00zfỐp nhựa trung tâm *nhb24m*C110000
64325kvl930zgỐp nhựa trung tâm *nhb25m*C80000
64325kph900yeỐp nhựa trung tâm *r161p*C70000
64325kvl930zcỐp nhựa trung tâm *r313c*C80000
64325kvl930zeỐp nhựa trung tâm *r340c*C80000
64340k27v00zeỐp nhựa trung tâm *r340c*C110000
64325kph900ydỐp nhựa trung tâm *rp138m*C70000
64340k27v00zaỐp nhựa trung tâm *y208m*C110000
80151k12900zbỐp nhựa trung tâm *yr286r*C60000
80151k44v00zaỐp nhựa trung tâm *yr286r*nâuC60000
80151k12900zaỐp nhựa trung tâm *yr321r*C95000
80151kzl930zeỐp nhựa trung tâm *yr321r* vàngC60000
64340k27v00zhỐp nhựa trung tâm *yr322c*C110000
64340k27v00zbỐp nhựa trung tâm nha62mC110000
64340k27v00zpỐp nhựa trung tâm*nh1*C80000
64410k35v00zaỐp nhựa trung tâm*nh1*C60000
80151k29900zcỐp nhựa trung tâm*nh1*C90000
64340k27v00znỐp nhựa trung tâm*nhb25m*C110000
80151k29900zbỐp nhựa trung tâm*r349r*C90000
64340k27v00zjỐp nhựa trung tâm*y183m*C110000
80151k29900zaỐp nhựa trung tâm*yr286r*nâuC90000
53208gcc000Ốp trên nắp nhựa trước tay láiC260000
37121kv3008Kẹp nhựaC10000
37121ml7671Kẹp nhựaC5000
90601sja003Kẹp nhựa pcx, lead, visionC60000
80153gge900Nắp ốp nhựa trung tâmC10000
84152k35v00zfNắp nhựa ốp tay dắt sau*nha76m*C80000
84152k35v00zeNắp nhựa ốp tay dắt sau*nhb18m*C80000
84152k35v00zdNắp nhựa ốp tay dắt sau*nhb25m*C70000
84152k35v00zcNắp nhựa ốp tay dắt sau*nhb35p*C70000
84152k35v00zbNắp nhựa ốp tay dắt sau*r350c*C70000
84152k35v00zaNắp nhựa ốp tay dắt sau*yr320m*C70000
64415kphb30Tấm đệm cao su bộ ốp nhựaC10000
64305gfm970Tấm đệm ốp nhựa trướcC15000
64305k12930zaTấm đệm ốp nhựa trướcC80000
64305k12950Tấm đệm ốp nhựa trướcC285000
64311gccc51Tấm nhựa bắt sànC270000
87120kph690Tấm nhựa logo hondaC260000
64310kph900zfTấm nhựa phía dưới *nh359m*C140000
90683gaz980Vít nhựa nởC15000
Xem thêm  Bảng giá cho thuê máy pha cà phê

Tem phụ tùng xe máy Honda

Bình luận:

Don`t copy text!