fbpx

Bảng giá phụ tùng xe máy Honda: Các loại phanh

Phanh - thắng bố

Tra cứu bảng giá các loại phanh và bộ phận liên quan đến phanh (thắng bố – từ địa phương các tỉnh phía Nam) trên xe Honda thông dụng hiện có trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

Bạn cần thợ sửa chữa? Hảy tải ứng dụng Rada để đặt thợ/dịch vụ gần bạn nhất:
  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_NoNameUnitPrice
45517166006Đai bắt cụm xy lanh phanh chínhC25000
45517gw0751Đai bắt cụm xy lanh phanh chínhC15000
43514ks6701Đai kẹp ống dẫn hộp dầu phanhC10000
53173kcw870Đai kẹp giá bắt tay phanhC35000
53171kzle00Đai kẹp giá tay phanhC10000
53173gfm970Đai kẹp giá tay phanhC10000
43503kzle01Đầu nối ống dầu phanhC35000
43503kz3b01Đầu nối ống dầu phanh cbsC35000
45518gm9711Đệm cách hộp dầu phanhC15000
45521gw0911Đệm cách hộp dầu phanh chínhC5000
11204kgf900Đệm cam phanh sauC15000
53215kfl860Đệm xilanh hộp dầu phanhC70000
45251kwwb11Đĩa phanh dầu trướcC290000
43251k01900Đĩa phanh sauC510000
43251ktf891Đĩa phanh sauC2110000
45251kvlv31Đĩa phanh trướcC660000
45121kfl890Đĩa phanh trướcC830000
45251kph702Đĩa phanh trướcC780000
45251kph951Đĩa phanh trướcC780000
45251ktm752Đĩa phanh trướcC770000
45351k01900Đĩa phanh trướcC450000
45351ktf891Đĩa phanh trướcC2210000
45351kvb961Đĩa phanh trướcC250000
45351kvg901Đĩa phanh trướcC770000
45351kvg951Đĩa phanh trướcC330000
45351kvgv40Đĩa phanh trướcC315000
45351gge940Đĩa phanh trước tráiC355000
45351gw3980Đĩa phanh trước tráiC1250000
45351gccb50Đĩa phanh trước trái lead 2007C350000
45517k03m61Đai bắt cụm xy lanh phanh chínhC25000
45517kcw870Đai bắt cụm xy lanh phanh chínhC50000
43503k12901Đầu nối ống dầu phanhC35000
43503ks6701Đầu nối ống dầu phanhC25000
43503mr7006Đầu nối ống dầu phanhC60000
43251k26900Đĩa phanh sauC610000
45251kwb602Đĩa phanh trướcC800000
45351k12900Đĩa phanh trướcC370000
43100gbgb20zdBát phanh sau *nh303m*C130000
43100kph700zcBát phanh sau *nh303m*C150000
43100kww640zdBát phanh sau *nh303m*C170000
43100gbgb20zcBát phanh sau *nh364m*C130000
43100kph900zaBát phanh sau *nh364m*C160000
43100kww640zbBát phanh sau *nh364m*C170000
43100kph700zaBát phanh sau *nh364m* w 110C150000
43100gbgb20zeBát phanh sau *yr271*C130000
42313gbgb20Bạc bánh sau bên bát phanhC15000
43504mb2006Bao chắn bụi piston phanhC25000
45504410003Bao chắn bụi piston phanhC10000
45450gbgb20Bộ dây phanh trướcC70000
45450kfl850Bộ dây phanh trướcC70000
45450kph670Bộ dây phanh trướcC70000
45450krs900Bộ dây phanh trướcC50000
45450ktm860Bộ dây phanh trướcC70000
45450kzvv31Bộ dây phanh trướcC60000
43460kwn900Bộ dẫn hướng dây phanhC45000
43190k26901Bộ giá ngàm phanhC550000
45190k12901Bộ giá ngàm phanhC100000
45190kpm871Bộ giá ngàm phanhC200000
45190kzla01Bộ giá ngàm phanhC110000
45190kwn931Bộ giá ngàm phanh trướcC160000
6451443405Bộ gioăng pít tông ngàm phanhC35000
06451gcc930Bộ gioăng piston ngàm phanhC35000
06451ma7405Bộ gioăng piston ngàm phanh ab 2011, C25000
06431ma3405Bộ gioăng piston ngàm phanh leadC35000
6451443405Bộ gioăng piston ngàm phanh shC35000
6451961405Bộ gioăng piston phanh w 110, visionBộ25000
06451mz2405Bộ gioăng pít tông ngàm phanh shC45000
46513kpp900Bộ lò xo hồi vị cần phanhC35000
46513kbp900Bộ lò xo hồi vị cần phanh sauC10000
46513kzvy00Bộ lò xo hồi vị cần phanh sauC15000
06430gce305Bộ má phanhC70000
06430gce910Bộ má phanhC80000
06430kph900Bộ má phanhC80000
06430kwn900Bộ má phanhC170000
06455gcc930Bộ má phanhC340000
06455kph952Bộ má phanh dầuC280000
06455kpy932Bộ má phanh dầuC170000
06455kpy933Bộ má phanh dầuC300000
06455kwb601Bộ má phanh dầuC160000
45105kw7425Bộ má phanh dầuC250000
06435k01901Bộ má phanh dầu sauC420000
06435k26901Bộ má phanh dầu sauC520000
06435k26921Bộ má phanh dầu sauC620000
06435krj791Bộ má phanh dầu sauC840000
06435ktf671Bộ má phanh dầu sauC840000
06455gcs026Bộ má phanh dầu trướcC230000
06455k26921Bộ má phanh dầu trướcC460000
06455kpp902Bộ má phanh dầu trướcC390000
06455kvb951Bộ má phanh dầu trướcC180000
06455kvbt01Bộ má phanh dầu trướcC140000
06430kvb950Bộ má phanh sauC160000
06455k20911Bộ má phanh sh mode, pcxC300000
06455kwn931Bộ má phanh sh mode, pcxC470000
06455kzl931Bộ má phanh sh mode, pcxC350000
06455k01901Bộ má phanh trước sh 2010 đến 2013C450000
06455ksvj04Bộ má phanh trước sh 2010 đến 2013C460000
45150ktzd01Bộ ngàm phanh lead 110, spc nhậtC760000
45150k12901Bộ ngàm phanh trướcC470000
45150ktw901Bộ ngàm phanh trướcC1090000
45150kvb911Bộ ngàm phanh trướcC610000
45150kvbt01Bộ ngàm phanh trướcC460000
45150kvbt02Bộ ngàm phanh trướcC610000
45500kvb751Bộ xy lanh phanh chínhC650000
45500kvb921Bộ xy lanh phanh chínhC690000
45500gge901Bộ xy lanh phanh chính trướcC720000
45500k27631Bộ xy lanh phanh chính trướcC570000
45500k27v01Bộ xy lanh phanh chính trướcC730000
45500k44v00Bộ xy lanh phanh chính trướcC530000
45500kvg911Bộ xy lanh phanh chính trướcC650000
45510kzy701Bộ xy lanh phanh chính trướcC460000
90105kl8741Bu lông đĩa phanh trước 6x24C70000
9281110000Bu lông a giữ bát phanh sauC10000
9281210000Bu lông a giữ bát phanh sauC10000
90105kgh900Bu lông bắt đĩa phanh 8x24C10000
90114166006Bu lông bắt tay phanhC15000
90114hb5671Bu lông bắt tay phanhC25000
90114kgh900Bu lông bắt tay phanhC10000
90114kvg911Bu lông bắt tay phanhC15000
90115ge0000Bu lông bắt tay phanhC5000
90115krs690Bu lông bắt tay phanhC5000
90114gbl871Bu lông tay phanhC15000
90114kvb921Bu lông tay phanhC10000
90114ma5671Bu lông tay phanhC25000
90113kzvv30Bu lông tay phanh phảiC10000
35340kwb601Công tắc đèn phanh đĩa trướcC50000
35350kev901Công tắc đèn phanh sauC110000
35350kph901Công tắc đèn phanh sauC270000
35350kphb31Công tắc đèn phanh sauC60000
35350krs830Công tắc đèn phanh sauC35000
35350krs920Công tắc đèn phanh sauC35000
35350kvv901Công tắc đèn phanh sauC100000
35350kwb601Công tắc đèn phanh sauC45000
35350kwb920Công tắc đèn phanh sauC50000
35350kww641Công tắc đèn phanh sauC60000
35350kwz901Công tắc đèn phanh sauC70000
35330413003Công tắc đèn phanh trướcCái196570
35340kgh901Công tắc đèn phanh trướcC100000
35340kph901Công tắc đèn phanh trướcC60000
35340ma5671Công tắc đèn phanh trướcC110000
35340mgsd31Công tắc đèn phanh trướcC120000
35345gfmj11Công tắc đèn phanh trướcC100000
35345kfv831Công tắc đèn phanh trướcC95000
35345kvv901Công tắc đèn phanh trướcC60000
35340k01d01Công tắc đèn phanh trước tráiC480000
35340kfg000Công tắc đèn phanh trước trái (sauC455000
35340k35v01Công tắc đề tay phanh tráiC80000
35340kwn711Công tắc đề tay phanh tráiC110000
35340kwn931Công tắc đề tay phanh tráiC290000
35340gfmj11Công tắc phanh trướcC80000
35340k27v01Công tắc phanh trướcC100000
35340kcw870Công tắc phanh trướcC90000
43141400010Cam phanh sauC100000
43141gbgb20Cam phanh sauC35000
43141gc5000Cam phanh sauC170000
43141gc5003Cam phanh sauC50000
43141gge900Cam phanh sauC45000
43141k12900Cam phanh sauC45000
43141k29900Cam phanh sauC50000
43141kcw870Cam phanh sauC170000
43141ktl640Cam phanh sauC45000
43141kvb900Cam phanh sauC50000
43141kwn930Cam phanh sauC60000
43141kzr600Cam phanh sauC50000
43141ktm850Cam phanh sau w 110, dr tháiC35000
45141kvrc00Cam phanh trướcC45000
53215gccc20Cao su bọc ngoài hộp dầu phanhC35000
43434me1670Cao su cần hãm bát phanh sauC5000
46500gs4000Cần đạp phanh sauC165000
46500k07940Cần đạp phanh sauC110000
46500k07v00Cần đạp phanh sauC110000
46500k26900Cần đạp phanh sauC210000
46500k57v00Cần đạp phanh sauC80000
46500kev940Cần đạp phanh sauC75000
46500kphb00Cần đạp phanh sauC100000
46500krs690Cần đạp phanh sauC175000
46500krs900Cần đạp phanh sauC175000
46500ktl740Cần đạp phanh sauC95000
46500kvrv10Cần đạp phanh sauC90000
46500kvv900Cần đạp phanh sauC80000
46500kwb920Cần đạp phanh sauC90000
46500kwwc00Cần đạp phanh sauC100000
46500kwwv00Cần đạp phanh sauC100000
46500kwz900Cần đạp phanh sauC130000
46500kyz900Cần đạp phanh sauC110000
46500kzvt00Cần đạp phanh sauC110000
43431gbgb21Cần hãm bát phanh sauC25000
43431kev880Cần hãm bát phanh sauC140000
43431kph700Cần hãm bát phanh sauC45000
43431krs900Cần hãm bát phanh sauC45000
43431ktm970Cần hãm bát phanh sauC35000
43431kwb600Cần hãm bát phanh sauC25000
43431kww640Cần hãm bát phanh sauC35000
45410gn5900Cần kéo cam phanh trướcC25000
45410kfm900Cần kéo cam phanh trướcC25000
43410086720Cần kéo phanh sauC25000
43410gge900Cần kéo phanh sauC45000
43410k12900Cần kéo phanh sauC45000
43410kph900Cần kéo phanh sauC25000
43410kvb900Cần kéo phanh sauC45000
43410kwb600Cần kéo phanh sauC25000
43410kwn900Cần kéo phanh sauC60000
43431k57v00Cần kéo phanh sauC25000
53185gge900Cần khóa phanh sauC25000
53185kvb920Cần khóa phanh sauC25000
43410gcc000Cần phanh sauC150000
53184kcwj10Cần tăng chỉnh phanhC70000
53176gbl870Chắn bụi cần tăng chỉnh phanhC25000
9501553000Chốt c nối cần phanhC5000
53183gw3980Chốt tay khóa phanhC25000
43215kgh901Chốt treo má phanhC50000
45215ge2016Chốt treo má phanhC25000
45215gw3980Chốt treo má phanhC160000
45215ka3732Chốt treo má phanhC15000
45215kph951Chốt treo má phanhC25000
45215mbtd51Chốt treo má phanhC100000
46633kj9000Chụp định vị tấm khóa phanhC60000
53171kww600Chụp cao su tay phanhC5000
53171kwwc00Chụp cao su tay phanhC15000
53177k35v00Chụp chân tay phanh tráiC15000
53177kwn900Chụp chân tay phanh tráiC25000
43353461771Chụp vít xả khí ngàm phanhC5000
45010gbgb20zcCụm bát phanh trước *nh364m*C250000
45010gbgb40zcCụm bát phanh trước *nh364m*C250000
45010krs860zaCụm bát phanh trước *nh364m*C180000
45010kww640zaCụm bát phanh trước *nh364m*C220000
35340mm5600Cụm công tắc đèn phanh trướcC80000
53172k12900Cụm giá bắt tay phanh tráiC70000
53172kzl930Cụm giá bắt tay phanh tráiC55000
53172kzle00Cụm giá bắt tay phanh tráiC60000
06430gccb00Cụm má phanhC360000
43150k26601Cụm ngàm phanhC1600000
43150k26611Cụm ngàm phanhC1630000
43150k26921Cụm ngàm phanhC1630000
45250k26611Cụm ngàm phanhC1270000
45250kfld31Cụm ngàm phanhC580000
45250kph951Cụm ngàm phanhC780000
45250ktl671Cụm ngàm phanhC600000
45250kwb601Cụm ngàm phanh dầuC460000
45250kwwb11Cụm ngàm phanh dầuC440000
45250kwwb12Cụm ngàm phanh dầuC420000
43150k26901Cụm ngàm phanh sauC1990000
43150krj792Cụm ngàm phanh sauC880000
43150ktw901Cụm ngàm phanh sauC720000
45250kwb921Cụm ngàm phanh trước bên phảiC500000
45150k29901Cụm ngàm phanh trước bên tráiC700000
45150kvg901Cụm ngàm phanh trước bên tráiC660000
45150kwn931Cụm ngàm phanh trước bên tráiC990000
45150kzla01Cụm ngàm phanh trước bên tráiC590000
45150kzla02Cụm ngàm phanh trước bên tráiC450000
45150gcc930Cụm ngàm phanh trước bên trái cpc vietC1920000
45250k26901Cụm ngàm phanh trước phảiC1250000
45250k26921Cụm ngàm phanh trước phảiC1280000
45250kph952Cụm ngàm phanh trước phảiC1820000
45150k12902Cụm ngàm phanh trước tráiC385000
45530mn9305Cụm piston phanh chínhC160000
45530ma4671Cụm pít tông phanh chínhC180000
45510gcc912Cụm xilanh phanh chínhC2800000
45510kyz901Cụm xilanh phanh chínhC530000
45510k03m01Cụm xy lanh phanh chính390000
45510k03m61Cụm xy lanh phanh dầu chínhC390000
45510k03t41Cụm xy lanh phanh dầu chínhC390000
45510kwb601Cụm xy lanh phanh dầu chínhC370000
43510k01901Cụm xy lanh phanh dầu sau sh, sh2012C930000
43510ktgv01Cụm xy lanh phanh dầu sau sh, sh2012C1040000
43510ktw901Cụm xy lanh phanh dầu sau sh, sh2012C900000
45510ktw901Cụm xy lanh phanh dầu trướcC545000
45510ktgv01Cụm xy lanh phanh dầu trước sh, sh modeC560000
45510kwn305Cụm xy lanh phanh cbsC830000
45510k01901Cụm xy lanh phanh chínhC560000
45510k12901Cụm xy lanh phanh chínhC650000
45510k12931Cụm xy lanh phanh chínhC555000
45510kfl831Cụm xy lanh phanh chínhC440000
45510kfl892Cụm xy lanh phanh chínhC470000
45510kfld31Cụm xy lanh phanh chínhC720000
45510kvt305Cụm xy lanh phanh chínhC590000
45510kzla01Cụm xy lanh phanh chínhC450000
43510k26901Cụm xy lanh phanh dầu sauC1020000
45510k26901Cụm xy lanh phanh dầu trướcC1160000
45510kwn901Cụm xy lanh phanh dầu trướcC1030000
45510kzle01Cum xy lanh phanh chinhC670000
32102gfm890Dây điện công tắc đèn phanh trC35000
32102gge940Dây điện công tắc đèn phanh trC35000
43440k12901Dây 1 kết nối phanh sauC80000
43440k29901Dây 1 kết nối phanh sauC50000
43440kzle01Dây 1 kết nối phanh sauC50000
45440k12901Dây 1 nối phanh trướcC60000
45440kzle01Dây 1 nối phanh trướcC50000
43450k12901Dây 2 kết nối phanh sauC140000
43450kwn711Dây 2 kết nối phanh sauC120000
43450kzle01Dây 2 kết nối phanh sauC130000
43440k50t01Dây cáp kết nối phanh trướcC50000
43440kvb920Dây cáp kết nối phanh trướcC60000
43450kvb920Dây cáp phanh sauC130000
32101kvb920Dây công tắc đèn phanhC10000
32101kvg900Dây công tắc đèn phanhC10000
32105k27v00Dây công tắc đèn phanhC25000
46620kwz841Dây khóa phanhC200000
43440gge900Dây kết nối phanh trướcC60000
43440k44v01Dây kết nối phanh trướcC50000
45440k12931Dây nối phanh trước thứ nhấtC50000
43450gcc000Dây phanh sauC280000
43450gge900Dây phanh sauC180000
43450k27v01Dây phanh sauC120000
43450k29901Dây phanh sauC140000
43450k44v01Dây phanh sauC130000
43450kvg910Dây phanh sauC120000
43440k35v01Dây phanh sau 1C50000
43440kwn711Dây phanh sau 1C70000
43440kwn931Dây phanh sau 1C80000
43450kwn931Dây phanh sau 2C140000
45450k03m71Dây phanh trướcC70000
45450kwwb20Dây phanh trướcC70000
45450kyl870Dây phanh trướcC70000
45466kwn900Dẫn hướng dây phanh sauC10000
45455kfl890Dẫn hướng ống dầu phanhC40000
45455krsw00Dẫn hướng ống dầu phanhC25000
43459gn5760Ốc điều chỉnh phanhC5000
9501542000Ốc b điều chỉnh phanhC15000
45125gge901Ống dầu phanhC380000
45126ktl751Ống dầu phanhC420000
45127k29d01Ống dầu phanh cbsC280000
45127kwn931Ống dầu phanh cbsC350000
45127kzy701Ống dầu phanh cbsC280000
43320k01901Ống dầu phanh chính aC240000
43310k26901Ống dầu phanh sauC240000
43310k26921Ống dầu phanh sauC250000
43313ktf890Ống dầu phanh sauC700000
43311k01901Ống dầu phanh sau aC180000
43311ktf891Ống dầu phanh sau aC260000
43312k01900Ống dầu phanh sau bC460000
43312ktf891Ống dầu phanh sau bC320000
43313k01901Ống dầu phanh sau cC450000
43314ktf891Ống dầu phanh sau cC340000
45125gccb20Ống dẫn dầu phanhC370000
45126k03t41Ống dẫn dầu phanhC260000
45126k03v01Ống dẫn dầu phanhC260000
45126k07941Ống dẫn dầu phanhC260000
45126k07v01Ống dẫn dầu phanhC260000
45126k12901Ống dẫn dầu phanhC590000
45126k27v01Ống dẫn dầu phanhC260000
45126k29901Ống dẫn dầu phanhC280000
45126krs871Ống dẫn dầu phanhC330000
45126kvb750Ống dẫn dầu phanhC230000
45126kvb751Ống dẫn dầu phanhC250000
45126kvb911Ống dẫn dầu phanhC220000
45126kvg911Ống dẫn dầu phanhC260000
45126kvgv41Ống dẫn dầu phanhC250000
45126kwwa00Ống dẫn dầu phanhC210000
45126kwwa01Ống dẫn dầu phanhC230000
45126kwwe01Ống dẫn dầu phanhC240000
45126kyl841Ống dẫn dầu phanhC210000
45126kyzv61Ống dẫn dầu phanhC270000
45126kzr601Ống dẫn dầu phanhC680000
45126kzy701Ống dẫn dầu phanhC310000
45127k29901Ống dẫn dầu phanhC205000
45125k01901Ống dẫn dầu phanh trướcC280000
45126kfl891Ống dẫn dầu phanh trướcC570000
45126kph881Ống dẫn dầu phanh trướcC430000
45126ktl641Ống dẫn dầu phanh trướcC270000
45126ktm851Ống dẫn dầu phanh trướcC220000
45126kvgv21Ống dẫn dầu phanh trướcC230000
45126kwn931Ống dẫn dầu phanh trướcC480000
45126kwz841Ống dẫn dầu phanh trướcC220000
45126kyz901Ống dẫn dầu phanh trướcC280000
45126kzle01Ống dẫn dầu phanh trướcC690000
45125ktf891Ống dẫn dầu phanh trước aC680000
43512k12901Ống dẫn hộp dầu phanhC70000
43512k26901Ống dẫn hộp dầu phanhC90000
43512k29901Ống dẫn hộp dầu phanhC50000
43512kwn931Ống dẫn hộp dầu phanhC45000
43512mav006Ống dẫn hộp dầu phanhC45000
43512mw0006Ống dẫn hộp dầu phanhC70000
45125k26901Ống dẫn phanh dầu trướcC270000
45125k26921Ống dẫn phanh dầu trướcC280000
45126k57v00Ống dẫn phanh dầu trướcC240000
46514mk4000Ống lò xo hồi vị cần phanh sauC5000
53186gbl870Ốp cần khóa phanh sauC5000
53173kvb920Ốp giá bắt tay phanhC10000
53174kvb920Ốp giá bắt tay phanh bên tráiC25000
53174kvb970Ốp giá bắt tay phanh bên tráiC15000
53179170700Ốp tay phanh tráiC25000
50320kwn931Giá bắt cụm xy lanh phanh cbsC60000
50312kzle00Giá bắt cụm xy lanh phanh chínhC25000
50313k29900Giá bắt hộp dầu phanhC50000
43110ksvj01Giá bắt ngàm phanh sauC160000
53171ket900Giá bắt tay phanhC50000
53172gw3980Giá bắt tay phanhC190000
53172kyj900Giá bắt tay phanhC160000
53172k27v00Giá bắt tay phanh bên tráiC130000
53172kcwj10Giá bắt tay phanh bên tráiC290000
53172kcwj11Giá bắt tay phanh bên tráiC110000
53168k12900Giá bắt tay phanh phải vs, lead 125C70000
53168kzle00Giá bắt tay phanh phải vs, lead 125C60000
53172k35v00Giá bắt tay phanh tráiC70000
53172kwn930Giá bắt tay phanh tráiC130000
50235ktf890Giá bắt van kết hợp phanhC410000
50235ktfj20Giá bắt van kết hợp phanhC450000
45465kvrv10Giá gữ dây phanh trướcC10000
45155kwn710Giá kẹp a ống dẫn dầu phanhC50000
45155kwn930Giá kẹp a ống dẫn dầu phanhC25000
45156k29900Giá kẹp a ống dẫn dầu phanhC35000
45156kzle00Giá kẹp a ống dẫn dầu phanhC15000
45157k29900Giá kẹp b ống dẫn dầu phanhC25000
45157kwn930Giá kẹp b ống dẫn dầu phanhC35000
45157kzle00Giá kẹp b ống dẫn dầu phanhC15000
45156k01900Giá kẹp b ống dẫn dầu phanh trC10000
45157k01900Giá kẹp c ống dẫn dầu phanh trC15000
43110krj791Giá ngàm phanh sauC240000
45190ksvj01Giá ngàm phanh trướcC180000
45110gcc931Giá trượt cụm ngàm phanhC370000
45290ket871Giá trượt cụm ngàm phanhC110000
45290kph951Giá trượt cụm ngàm phanhC130000
45290kwb601Giá trượt cụm ngàm phanh dầuC110000
45190kvbt01Giá trượt ngàm phanh trước ab 2011, click playC100000
45190kvb911Giá trượt ngàm phanh trước ab, bcC120000
43511ks6702Hộp dầu phanh chínhC45000
43511kw7881Hộp dầu phanh chínhC60000
9501532001Khớp nối b cần phanhC5000
43456k35v00Kẹp a dây phanh sauC15000
43456kwn710Kẹp a dây phanh sauC35000
43456kwn900Kẹp a dây phanh sauC25000
45127k12900Kẹp a ống dầu phanhC25000
45127ktf890Kẹp a ống dầu phanh trướcC70000
45156kyt900Kẹp a ống dẫn dầu phanhC25000
45156kvga30Kẹp a ống dẫn dầu phanh trướcC10000
43455kwn900Kẹp b dây phanh sauC15000
45128k12900Kẹp b ống dầu phanhC25000
45128ktf890Kẹp b ống dầu phanh trướcC80000
45157kvbt00Kẹp b ống dẫn dầu phanhC25000
45157kvgv40Kẹp b ống dẫn dầu phanhC10000
45157kvga30Kẹp b ống dẫn dầu phanh trướcC10000
45129k12900Kẹp c ống dầu phanhC25000
11230gge900Kẹp dây phanh sauC35000
43455k12900Kẹp dây phanh sauC15000
43455kvb900Kẹp dây phanh sauC10000
43455kzl930Kẹp dây phanh sauC15000
45465kph650Kẹp dây phanh trướcC10000
45465ktl740Kẹp dây phanh trướcC15000
45465kww640Kẹp dây phanh trướcC25000
45465kzvt00Kẹp dây phanh trướcC25000
90690ghb641Kẹp ống dầu phanh 10mmC45000
45155k01900Kẹp ống dẫn dầu phanhC10000
45156gcc930Kẹp ống dẫn dầu phanhC25000
45156kvb910Kẹp ống dẫn dầu phanhC45000
45156kvbt00Kẹp ống dẫn dầu phanhC10000
45156kvg950Kẹp ống dẫn dầu phanhC35000
45156kzl940Kẹp ống dẫn dầu phanhC15000
90661mgsd71Kẹp ống phanh 7.0C60000
16236kvb900Kẹp giữ dây phanhC5000
11206gcc000Kẹp giữ dây phanh sauC80000
46510kj9000Lò xo b khóa dây phanhC5000
35357gn5910Lò xo công tắc đèn phanh sauC5000
35357kcc900Lò xo công tắc đèn phanh sauC5000
35357krs900Lò xo công tắc đèn phanh sauC5000
35357kw7900Lò xo công tắc đèn phanh sauC10000
35357kwwc00Lò xo công tắc đèn phanh sauC5000
46514086720Lò xo cần đạp phanh sauC10000
45435121010Lò xo cần kéo cam phanh trướcC5000
43472gw3980Lò xo cần phanh sauC5000
43472kvb900Lò xo cần phanh sauC5000
9501473100Lò xo cần phanh sauC5000
53188kvb920Lò xo hồi vị khóa phanhC5000
53199gcs010Lò xo hồi vị khóa phanhC5000
53199kvg910Lò xo hồi vị khóa phanhC5000
53199kzle00Lò xo hồi vị khóa phanhC10000
45133028000Lò xo má phanhC5000
45108gcc930Lò xo má phanh dầuC35000
45108ge2006Lò xo má phanh dầuC25000
45108kcw861Lò xo má phanh dầuC25000
45108kph951Lò xo má phanh dầuC15000
45108kvbt01Lò xo má phanh dầuC15000
45108kwn931Lò xo má phanh dầuC50000
45108mbtd52Lò xo má phanh dầuC25000
45208kwb601Lò xo má phanh dầuC15000
43151110000Lò xo má phanh sauC5000
43151329000Lò xo má phanh sauC10000
43151kcw870Lò xo má phanh sauC15000
22853kev900Lò xo phanh ly hợp sơ cấpC35000
22853kph900Lò xo phanh ly hợp sơ cấpC10000
53182gw3980Lò xo tay khóa phanhC15000
45520gm9711Màng cao su hộp dầu phanhC25000
45520mg7006Màng cao su hộp dầu phanhC10000
45520gw0911Màng hộp dầu phanh chínhC15000
45112mg3006Móng chặn giá ngàm phanhC15000
45112mz2006Móng chặn giá ngàm phanhC25000
61105kvb920zaMark cân bằng phanh *type1*C10000
47602k12900Nắp chắn cụm xy lanh phanhC50000
47602kzl930Nắp chắn cụm xy lanh phanhC35000
47602kwn931Nắp chắn cụm xy lanh phanh cbsC60000
47602kzle00Nắp chụp cụm xy lanh phanhC25000
45203mg3016Nắp ốc chốt treo má phanhC10000
43513kbp881Nắp hộp dầu phanhC25000
43513ktyc01Nắp hộp dầu phanhC80000
43513kwn931Nắp hộp dầu phanhC35000
45513ha2006Nắp hộp dầu phanhC35000
08f81kvg720aNắp hộp phanh dầu *đỏ*C165000
08f81kvg740aNắp hộp phanh dầu *bạc*C165000
08f81kvg760aNắp hộp phanh dầu *xám*C165000
53205ktlv00zaNắp trước tay lái *bg107m* (phanh cơ) xanh lụcC160000
53205kvr920zaNắp trước tay lái *bg132m*phanh đĩaC160000
53205kvr920znNắp trước tay lái *g199c*phanh đĩaC160000
53205kvr920zmNắp trước tay lái *nh1*phanh đĩaC160000
53205ktlv00zcNắp trước tay lái *nh411m* (phanh cơ) bạcC160000
53205kvr920zhNắp trước tay lái *nha35m*phanh đĩaC160000
53205ktlv00zbNắp trước tay lái *nha69p* (phanh cơ) đenC160000
53205kvr920zbNắp trước tay lái *nha69p*phanh đĩaC160000
53205kvr920zpNắp trước tay lái *nha96p*phanh đĩaC150000
53205ktlv00zdNắp trước tay lái *pb373m* (phanh cơ) xanh đậmC160000
53205kvr920zkNắp trước tay lái *pb373m*phanh đĩaC160000
53205ktlv00zeNắp trước tay lái *r161p* (phanh cơ) đỏ đậmC160000
53205kvr920zdNắp trước tay lái *r263*phanh đĩaC160000
53205kvr920zjNắp trước tay lái *r310*phanh đĩaC160000
53205kvr920zlNắp trước tay lái *r313c*phanh đĩaC160000
53205ktlv00zgNắp trước tay lái *rp138m* (phanh cơ) tím huếC160000
53205ktlv00zhNắp trước tay lái *rp173m* (phanh cơ) tím senC160000
53205kvr920zcNắp trước tay lái *rp173m*phanh đĩaC160000
53205kvr920zfNắp trước tay lái *y106*phanh đĩaC160000
53205kvr920zeNắp trước tay lái *yr272m*phanh đĩaC160000
19505kvb900Phanh càiC10000
46182meld21Phanh càiC35000
90651ma5671Phanh càiC5000
91309ges003Phanh càiC5000
90601krm840Phanh cài 17mmC10000
90601krs830Phanh cài 17mmC5000
90601krs920Phanh cài 17mmC5000
90602kwwb10Phanh cài 17mmC25000
90651k03m61Phanh cài 18.8C5000
90601459000Phanh cài 20mmC15000
90601kwwb10Phanh cài 20mmC25000
90602krs920Phanh cài 20mmC5000
90602kyy900Phanh cài 20mm10000
90604krs830Phanh cài 20mmC5000
90605kps900Phanh cài 20mmC80000
90605krs830Phanh cài 20mmC25000
90603p0x000Phanh cài 23mmC10000
90603px0a00Phanh cài 23mmC10000
90603kph900Phanh cài 25mmC10000
90605200000Phanh cài 2mmC35000
9454003018Phanh cài 3mmC15000
9454004018Phanh cài 4mmC5000
90601kj9000Phanh cài 4x50C15000
90603gw3980Phanh cài 6mmC15000
9454006010Phanh cài 6mmC5000
90605166720Phanh cài 7mmC5000
90601473003Phanh cài 8mmC5000
90454krs830Phanh cài b 20mmC5000
9451415000Phanh cài bên ngoài 15mmC5000
9451116000Phanh cài bên ngoài 16mmC5000
9451017000Phanh cài bên ngoài 17mmC15000
9451020000Phanh cài bên ngoài 20mmC5000
9451034000Phanh cài bên ngoài 34mmC25000
90603ksvj10Phanh cài bên trong 28mmC10000
9452028000Phanh cài bên trong 28mmC10000
9452030000Phanh cài bên trong 30mmC10000
90652kvb900Phanh cài bên trong 32mmC15000
90651kzr601Phanh cài bên trong 40mmC10000
9452052150Phanh cài bên trong 52mmC35000
90601kaf003Phanh cài công tắc đèn phanhC10000
13115001000Phanh cài chổt pít tôngC5000
24263028000Phanh cài chốt càng gạt sốC5000
13115gn5910Phanh cài chốt pít tông 13mmC5000
13115kzy700Phanh cài chốt pít tông 13mmC5000
9452024000Phanh cài e 24mmC25000
9454005018Phanh cài e 5mmC35000
9454006018Phanh cài e 6mmC5000
30158gw3980Phanh cài e3mmC5000
9454003019Phanh cài e3mmC25000
9500245000Phanh cài ống c8C5000
43517ks6701Phanh cài ống dầu phanh cbsC25000
9451010000Phanh cài ngoài 10mmC15000
9451012000Phanh cài ngoài 12mmC5000
94511150000Phanh cài ngoài 15mmC5000
9451016000Phanh cài ngoài 16mmC5000
90601001000Phanh cài ngoài 17mmC35000
9452010000Phanh cài trong 10mmC10000
9451114000Phanh cài trong 14mmC25000
90464gb2701Phanh cài trong 23mmC45000
9452026000Phanh cài trong 26mmC25000
90464k27v02Phanh cài trong 28mmC5000
90601kzl930Phanh cài trong 32mmC15000
9452032000Phanh cài trong 32mmC15000
9452042000Phanh cài trong 42mmC35000
90455gb2000Phanh cài trong 45mmC15000
90601kvg900Phanh cài trong 47C15000
9452047000Phanh cài trong 47mmC45000
22850kfm900Phanh ly hợp sơ cấpC150000
22850kph900Phanh ly hợp sơ cấpC110000
51466065901Phanh phớt dầu giảm xóc trướcC10000
45134250000Phớt chắn bụi cam phanhC10000
45107gcc930Piston ngàm phanhC140000
45107ge2006Piston ngàm phanhC70000
45118kvbt01Piston ngàm phanhC80000
43107majg41Piston ngàm phanh trước 27x31C100000
45218kwb601Piston phanh dầuC80000
45217majg41Pít tông a ngàm phanh trước 25C130000
43107kt7761Pít tông ngàm phanhC60000
43156ktf890Tai kẹp a ống dầu phanh sauC90000
45156k26900Tai kẹp a phanh dầu trướcC25000
45157k26900Tai kẹp b phanh dầu trướcC45000
43155k26900Tai kẹp ống phanh sauC25000
53181gw3980Tay khóa phanhC50000
53175gcc911Tay phanh bên phảiC350000
53175kvga21Tay phanh bên phảiC60000
53175kvb921Tay phanh bên phải abC50000
53175gn5890Tay phanh bên phải drC35000
53175ket921Tay phanh bên phải fu 1, zx màu đenC60000
53175ket900Tay phanh bên phải fu w@ 2001C45000
53175gfm971Tay phanh bên phải leadC70000
53175k26901Tay phanh bên phải msxC190000
53175krs970Tay phanh bên phải neo cơC35000
53175kwn900Tay phanh bên phải pcx 2010C100000
53175krst80Tay phanh bên phải rs, ws, sh modeC45000
53175kzle00Tay phanh bên phải vision, lead 125C50000
53175kwwb20Tay phanh bên phải w 110 cơC25000
53175krs690Tay phanh bên phải waC25000
53178gfmj10Tay phanh bên tráiC50000
53178gw3980Tay phanh bên tráiC190000
53178k35v00Tay phanh bên tráiC50000
53178kvga20Tay phanh bên tráiC60000
53178kvb920Tay phanh bên trái abC70000
53178gfm900Tay phanh bên trái lead 110C60000
53178kwn930Tay phanh bên trái pcxC80000
53175kwwc00Tay phanh phải dr 2013, rsx cơ 2014C70000
53175kyz900Tay phanh phải neo 125C45000
53175ml5006Tay phanh phải shC80000
53178mct006Tay phanh trái shC80000
53178kzl940Tay phanh trái vision, lead 125, sh modeC60000
61105kvg960Tem cân bằng phanhC5000
86611kvgv40zaTem cân bằng phanh 85mm (all)C10000
11218kyz900Tấm hãm phanh vách máy tráiC15000
61105kvbv00Tem hệ thống phanhC5000
86611k01900zaTem hệ thống phanhC5000
86611k01900zbTem hệ thống phanhC5000
86611k27v00zaTem hệ thống phanhC10000
86611k29910zaTem hệ thống phanh *type2*C10000
46625kwz900Tấm khóa phanhC25000
61105ktgv00Tem phanh kết nối 60mmC10000
43451gbgb20Thanh kéo phanh sauC25000
43451kfl890Thanh kéo phanh sauC55000
43451kph880Thanh kéo phanh sauC15000
43451kph900Thanh kéo phanh sauC25000
43451krs900Thanh kéo phanh sauC70000
43451ktl690Thanh kéo phanh sauC10000
43451kwb600Thanh kéo phanh sauC25000
43451kww640Thanh kéo phanh sauC25000
43451kwz900Thanh kéo phanh sauC25000
43451kyz900Thanh kéo phanh sauC25000
43451kzvt00Thanh kéo phanh sauC25000
08203m9902boxThùng dầu phanh 0.2l (24 chai)C65000
45133gcc930Vỏ bọc cáo su chốt ngàm phanhC25000
46300ktf891Van kết hợp phanhC1360000
46300ktw901Van kết hợp phanhC1510000
45145kfm900Vòng chỉ độ mòn má phanhC5000
45145121710Vòng chỉ thị độ mòn má phanhC5000
90115kwn700Vít bắt tay phanhC10000
90115kwn900Vít bắt tay phanhC5000
45203mcc006Vít chặn chốt má phanhC15000
45203gw3980Vít chặn chốt treo má phanhC150000
90115gbl870Vít chốt tay phanhC5000
90116gfm900Vít chốt tay phanhC10000
90115147000Vít chốt tay phanh 5x26C5000
90115gccc00Vít giá bắt tay phanhC35000
43352568003Vít xả khí bộ ngàm phanhC25000
43352gcc980Vít xả khí bộ ngàm phanhC25000
45530k03m61Xy lanh phanh cbsC80000
45530kvy911Xy lanh phanh cbsC90000
45530471831Xy lanh phanh chínhC100000
Xem thêm  Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh và điều dưỡng tại nhà

Tem phụ tùng xe máy Honda

Bình luận:

Don`t copy text!