Bảng giá phụ tùng xe máy Honda: Các loại lọc

Lọc khí xe honda

Tra cứu bảng giá các loại lọc (lọc khí, lọc gió, lọc xăng, lọc dầu…) và bộ phận liên quan của xe máy Honda thông dụng trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe máy Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

Bạn cần thợ sửa chữa? Hảy tải ứng dụng Rada để đặt thợ/dịch vụ gần bạn nhất:
  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_NoPart_NameUnitPrice
17255329000Đai bắt a ống nối lọc khíC10000
17254kvb900Đai ống nối bầu lọc gióC25000
17254kwn900Đai ống nối bầu lọc khíC35000
17254kvbt00Đai ống nối bầu lọc khí (40)C15000
17256053010Đai ống nối lọc khíC10000
90652kzl930Đai kẹp 42 ống nối bầu lọc khíC25000
17257kgf900Đai kẹp 58 ống bầu lọc khíC70000
17255krj900Đai kẹp ống bầu lọc khíC45000
17255my5860Đai kẹp ống bầu lọc khíC35000
9501834200Đai kẹp ống lọc gióC25000
17256k01900Đai kẹp ống nối bầu lọc gióC80000
17256kvbs50Đai kẹp ống nối bầu lọc khíC25000
17256kwz900Đai kẹp ống nối bầu lọc khíC25000
9501848250Đai kẹp ống nối lọc khíC25000
90652gfm900Đai nẹp ống bầu lọc khí 38C15000
90652gfmk00Đai nẹp ống bầu lọc khí 40C25000
17256kyz710Đai 36 nối ống lọc khíC25000
17254k26900Đai ống nối bầu lọc gióC35000
17256kww640Đai ống nối lọc khí15000
9501842250Đai kẹp ống lọc gióC25000
17245107010Đệm cao su giảm chấn giá đặt lọc gióC45000
17130k26900Đệm cao su giảm chấn lọc gióC35000
17626kvb900Bạc đệm bầu lọc gióC10000
17208gge900Bạc đệm bầu lọc khíC5000
17208gr1010Bạc đệm bầu lọc khíC10000
19416k01900Bạc đệm hộp lọc gió dây đaiC10000
19416key900Bạc đệm hộp lọc gió dây đaiC10000
19416kzl930Bạc đệm hộp lọc gió dây đaiC25000
17208gfm970Bạc định vị bầu lọc khíC10000
17225kvb930Bầu lọc gióC100000
18801kvb900Bầu lọc gió cấp khí phụC25000
17225kvgv20Bầu lọc khíC110000
17225kvg900Bộ đầu hộp lọc khíC80000
17235k26900Bộ ốp bảo vệ tấm lọc gióC80000
17225k26900Bộ giá đặt tấm lọc gióC540000
17225k26920Bộ giá đặt tấm lọc gióC540000
17310ggc901Bộ lọcC115000
17310ggc902Bộ lọcC120000
17220kzle00Bộ lọc khíC90000
06160k26900Bộ lọc nhiên liệuC270000
16707k12901Bộ lọc xăngC390000
16707k35v01Bộ lọc xăngC140000
16707kvgv41Bộ lọc xăngC130000
16707kwn711Bộ lọc xăngC290000
16707kzl931Bộ lọc xăngC440000
16707kzr601Bộ lọc xăngC90000
16707kzvt01Bộ lọc xăngC90000
17235kvb950Bộ nắp bầu lọc khíC60000
17235kwwb20Bộ nắp bầu lọc khíC35000
16040gb0911Bộ phớt chén lọc xăngC160000
16040kev900Bộ phớt chén lọc xăngC70000
17220k01900Bộ tấm lọc gióC120000
17220kwn980Bộ tấm lọc gió pcx 2013C140000
17225kwn980Bộ thân bầu lọc gióC110000
83551ge2000Cao su đệm bầu lọc khíC5000
17311gfmk00Cao su bộ lọcC25000
16175gb0911Chén lọc xăngC60000
17236kvb900Chốt xả bầu lọc khíC10000
16915gb2000Chụp cao su giữ bộ lọc xăngC80000
16910gah690Cụm lọc xăngC200000
17241k26900Ống bầu lọc gióC110000
17241kyz900Ống bầu lọc khíC45000
17227kte910Ống bầu lọc khí 11x15x40C10000
17227kpk900Ống bầu lọc khí 11x15x45C10000
17241kwz900Ống bầu lọc khí phảiC45000
17242kwz900Ống bầu lọc khí tráiC60000
17227kyy900Ống cặn bầu lọc khí 11x15x405000
17227hc0000Ống cặn bầu lọc khí 11x15x45C10000
17215kvb900Ống dẫn bầu lọc gióC25000
17215kwn900Ống dẫn bầu lọc khíC45000
17417k01900Ống dẫn khí bộ lọcC25000
17218kwn900Ống khí bầu lọc khíC100000
17367ktl740Ống lọc gió phụ aC35000
17368ktl740Ống lọc gió phụ aC35000
17215gge900Ống lọc khíC25000
17215k01900Ống lọc khíC50000
17215k02900Ống lọc khíC60000
17215k27v00Ống lọc khíC35000
17215kwn710Ống lọc khíC45000
17215kzr600Ống lọc khíC35000
16176gb0911Ống lọc xăngC80000
17215kzl930Ống nối bầu lọcC35000
17253k01900Ống nối bầu lọc gióC90000
17253k12900Ống nối bầu lọc gióC90000
17253kwn710Ống nối bầu lọc gióC90000
17254kyz900Ống nối bầu lọc gióC60000
17253gfm900Ống nối bầu lọc khíC85000
17253gfm901Ống nối bầu lọc khíC90000
17253k29900Ống nối bầu lọc khíC90000
17253kvbs50Ống nối bầu lọc khíC90000
17253kvbt00Ống nối bầu lọc khíC80000
17253kvg900Ống nối bầu lọc khíC35000
17253kwn900Ống nối bầu lọc khíC150000
17253kwz900Ống nối bầu lọc khíC60000
17254kyz710Ống nối bầu lọc khíC35000
17255kyz710Ống nối bầu lọc khíC45000
17253gn5900Ống nối lọc khíC25000
17253kfv950Ống nối lọc khíC25000
17253ktl740Ống nối lọc khíC25000
17253kwb920Ống nối lọc khíC25000
17253kyz710Ống nối lọc khíC60000
17253kyz900Ống nối lọc khíC60000
17253kzl930Ống nối lọc khíC80000
17253kzr600Ống nối lọc khíC100000
17218k01900Ống thông hơi bầu lọc gióC80000
17218k12900Ống thông hơi bầu lọc gióC60000
17218k29900Ống thông hơi bầu lọc gióC60000
17218kwn710Ống thông hơi bầu lọc gióC50000
12335gge900Ống van điện từ lọc khíC35000
17217gfm900Ống van điện từ lọc khíC45000
17261kvb900Ống xả cặn bầu lọc gióC15000
17234kcw871Ống xả cặn bầu lọc khíC5000
17234kwwb80Ống xả cặn bầu lọc khíC10000
17261gfm900Ống xả cặn bầu lọc khíC10000
17261k12930Ống xả cặn bầu lọc khíC10000
17261kgf900Ống xả cặn bầu lọc khíC35000
17261ktf670Ống xả cặn bầu lọc khíC120000
17261kvbt00Ống xả cặn bầu lọc khíC10000
17261kwn900Ống xả cặn bầu lọc khíC15000
64320k07900znỐp ống nối bầu lọc gió *b206m*C140000
64320k07900zhỐp ống nối bầu lọc gió *nh-a62m*C140000
64320k07900zgỐp ống nối bầu lọc gió *nh-a69p*C140000
64320k07900zfỐp ống nối bầu lọc gió *nh-b35p*C140000
64320k07900zeỐp ống nối bầu lọc gió *r-340c*C140000
64320k07900zlỐp ống nối bầu lọc gió *y208m*C140000
64320k07900zdỐp ống nối bầu lọc gió *yr-317m*C140000
16912k26900Gá giữ lưới lọc nguyên liệuC35000
17120k26900Giá bắt lọc gióC25000
17255kyz900Giá giữ ống nối bầu lọc gióC25000
17540k26900Giá giữ lọc nhiên liệuC90000
50321k01900Giá giữ phin lọc gaC10000
80106k44v00Giá hộp lọc khí bình xăngC25000
16905kvg900Giảm chấn lọc xăngC25000
17212gah000Gioăng đệm kín tấm lọc khíC10000
17212kwn900Gioăng bao kín bầu lọc khíC25000
17213gn5900Gioăng bao kín bầu lọc khíC15000
17213k01900Gioăng bao kín bầu lọc khíC25000
17213k12900Gioăng bao kín bầu lọc khíC15000
17213k44v00Gioăng bao kín bầu lọc khíC25000
17213kph900Gioăng bao kín bầu lọc khíC10000
17213kvbt00Gioăng bao kín bầu lọc khíC10000
17213kzl930Gioăng bao kín bầu lọc khíC15000
17213kzr600Gioăng bao kín bầu lọc khíC15000
17214gn5900Gioăng bao kín bầu lọc khíC5000
17214kwb920Gioăng bao kín bầu lọc khíC10000
17212kgf900Gioăng bao kín nắp bầu lọc khíC100000
17213kwb600Gioăng bao kín nắp bầu lọc khíC10000
17214kwb600Gioăng bao kín thân bầu lọc khC10000
17214kyz900Gioăng bao kín thân bầu lọc khíC10000
17213kyz900Gioăng bao nắp bầu lọc khíC15000
17214gcc000Gioăng bầu lọc khíC45000
17212gfc900Gioăng d đệm kín hộp lọc khíC15000
17213kwn900Gioăng ống dẫn bầu lọc khíC10000
17215k26900Gioăng giá đặt lọc gióC25000
19415key900Gioăng hộp lọc gió buồng dây đC45000
19749kvy900Gioăng hộp lọc gió dây đai tráC10000
19748k44v00Gioăng nắp hộp lọc gió dây đaiC15000
19748kzl930Gioăng nắp hộp lọc gió dây đaiC15000
15439gn5911Gioăng nắp lọc dầu ly tâmC10000
15439hf7000Gioăng nắp lọc dầu ly tâmC10000
15439k26901Gioăng nắp lọc dầu ly tâmC25000
15439kph901Gioăng nắp lọc dầu ly tâmC15000
15439kwb920Gioăng nắp lọc dầu ly tâmC15000
15439kww741Gioăng nắp lọc dầu ly tâmC15000
17214k26900Gioăng tấm bảo vệ lọc gióC25000
17225kvgv40Hộp bầu lọc khíC110000
19410ktf640Hộp lọc gió buồng dây đaiC740000
19741kzl930Hộp lọc gió dây đai tráiC25000
17225gcc010Hộp lọc khíC380000
17230gn5730Hộp lọc khíC35000
17230kfv950Hộp lọc khíC35000
17260kfld00Hộp lọc khíC35000
17260krst00Hộp lọc khíC35000
17254kwz900Khớp nối bầu lọc khíC60000
90652mb1000Kẹp ống bầu lọc khíC5000
11344kvb900Kẹp ống xả cặn bầu lọc gióC10000
17212gn5900Lưới đỡ tấm lọc khíC50000
17211gcc000Lọc khíC270000
19039kgf900Lọc nước làm mátC90000
16900get003Lọc xăngC140000
16910kfm902Lọc xăngC35000
16952kj9752Lọc xăngC310000
17212kfl840Lưới đỡ tấm lọc khíC25000
15421035010Lưới lọc dầuC15000
15421107000Lưới lọc dầuC45000
15421ksp910Lưới lọc dầuC25000
15421kpl900Lưới lọc dầu lead, sh, ab 2011C25000
15426ge1920Lò xo lưới lọc dầuC70000
15426kcw880Lò xo lưới lọc dầu nhớtC25000
15426kvb900Lò xo lưới lọc dầu nhớtC5000
17235kvb900Nắp bầu lọc gióC60000
18835kvb900Nắp bầu lọc gió (asv)C25000
08f48kvg720aNắp bầu lọc gió *đỏ*C305000
08f48kwn720Nắp bầu lọc gió *đỏ*C350000
08f48kvg740aNắp bầu lọc gió *bạc*C305000
08f48kwn740Nắp bầu lọc gió *bạc*C350000
08f48kvg760aNắp bầu lọc gió *xám*C245000
17231gbgb20Nắp bầu lọc khíC25000
17231gcc000Nắp bầu lọc khíC140000
17231gn5830Nắp bầu lọc khíC25000
17231kfl890Nắp bầu lọc khíC25000
17231kgf901Nắp bầu lọc khíC690000
17231krs860Nắp bầu lọc khíC25000
17234kvg900Nắp bầu lọc khíC25000
17235gge900Nắp bầu lọc khíC100000
17235k03m50Nắp bầu lọc khí45000
17235k44v00Nắp bầu lọc khíC80000
17235kph900Nắp bầu lọc khíC45000
17235kwz900Nắp bầu lọc khíC70000
17235kyz900Nắp bầu lọc khíC45000
17235kzl930Nắp bầu lọc khíC70000
17245k01900Nắp bầu lọc khíC110000
17245k12900Nắp bầu lọc khíC70000
17245k27v00Nắp bầu lọc khíC100000
17245kvga30Nắp bầu lọc khíC70000
17245kvgv40Nắp bầu lọc khíC80000
17245kwn900Nắp bầu lọc khíC120000
17245kwn980Nắp bầu lọc khíC100000
17245kzr600Nắp bầu lọc khíC110000
17235kph700Nắp bầu lọc khí neo, waC35000
17253kvb900Nắp bấu lọc gióC35000
17236gbgb20Nắp chắn bụi b phải hộp lọc khC5000
17237gbgb20Nắp chắn bụi b trái hộp lọc khC5000
17215gcc000Nắp chắn bụi bầu lọcC25000
17215k12900Nắp chắn bụi bầu lọcC45000
17215k44v00Nắp chắn bụi bầu lọcC35000
17233gbgb20Nắp chắn bụi phải hộp lọc khíC10000
17233gn5900Nắp chắn bụi phải hộp lọc khíC10000
17233kfl890Nắp chắn bụi phải hộp lọc khíC10000
17358kfm890Nắp chắn bụi tấm lọc khíC25000
17234gbgb20Nắp chắn bụi trái hộp lọc khíC10000
17234gn5900Nắp chắn bụi trái hộp lọc khíC10000
17234kfl890Nắp chắn bụi trái hộp lọc khíC10000
17234k01900Nắp ống dẫn bầu lọc gióC25000
17234k12900Nắp ống dẫn bầu lọc gióC15000
17234kwn900Nắp ống dẫn bầu lọc khíC35000
19414ktf640Nắp hộp lọc gió buồng dây đaiC60000
19742kzl930Nắp hộp lọc gió dây đai tráiC25000
17234kvb900Nắp lọc bụiC25000
15431hf7010Nắp lọc dầu ly tâmC10000
15431kph900Nắp lọc dầu ly tâmC10000
15441k26900Nắp lọc dầu ly tâmC50000
17232gn5830Nút xả hộp lọc gióC5000
17212kvb900Phớt a bầu lọc gióC15000
17213kvb900Phớt b bầu lọc gióC10000
18804kvb900Phớt bầu lọc gióC10000
16075kph901Phớt o chén lọc xăngC25000
16075ghbb40Phớt o chén lọc xăng 2, 4x25C15000
16706kvbs51Phớt o lọc xăngC25000
16706gglj01Phớt o lọc xăng 6.8x1.9C35000
15431k26900Rô to lọc dầuC440000
87509kwwv00Tem bầu lọc khíC5000
87509kwp900Tem dán tấm lọc gióC15000
87509kvb950Tem hướng dẫn sử dụng bầu lọcC5000
17210k26900Tấm lọc gióC140000
18805kvb900Tấm lọc gió (asv)C25000
19412kgf910Tấm lọc gió buồng dây đaiC70000
17205gn5900Tấm lọc khíC25000
17210gge900Tấm lọc khíC80000
17210k03m50Tấm lọc khíC80000
17210k12900Tấm lọc khíC100000
17210k12930Tấm lọc khíC110000
17210k44v00Tấm lọc khíC100000
17210kph900Tấm lọc khíC80000
17210kvb930Tấm lọc khíC120000
17210kvgv20Tấm lọc khíC80000
17210kwn900Tấm lọc khíC160000
17210kwwb20Tấm lọc khíC80000
17210kyzv00Tấm lọc khíC90000
17230mce000Tấm lọc khíC808170
17210k29900Tấm lọc khí ab 125, sh modeC110000
17210kzr600Tấm lọc khí ab 2013C110000
17210kwz900Tấm lọc khí atC100000
17210kgf901Tấm lọc khí shC570000
17225k01900Thân bầu lọc gióC190000
17225gbgb20Thân bầu lọc khíC55000
17225gge900Thân bầu lọc khíC120000
17225k03m50Thân bầu lọc khí80000
17225k12900Thân bầu lọc khíC90000
17225k27v00Thân bầu lọc khíC110000
17225k44v00Thân bầu lọc khíC130000
17225kfl890Thân bầu lọc khíC50000
17225kfv950Thân bầu lọc khíC70000
17225kph900Thân bầu lọc khíC80000
17225ktf641Thân bầu lọc khíC450000
17225ktm970Thân bầu lọc khíC60000
17225kwn900Thân bầu lọc khíC150000
17225kwwa80Thân bầu lọc khíC80000
17225kwwb20Thân bầu lọc khíC70000
17225kwz900Thân bầu lọc khíC130000
17225kyz900Thân bầu lọc khíC100000
17225kyzv20Thân bầu lọc khíC70000
17225kzl930Thân bầu lọc khíC130000
17225kph700Thân bầu lọc khí fu xC100000
17225kph880Thân bầu lọc khí waC60000
19413kgf911Thân hộp lọc gió buồng dây đaiC130000
36162gev761Van điện từ lọc khíC1360000
36162k03m01Van điện từ lọc khí200000
36162k12901Van điện từ lọc khíC210000
36162k27v01Van điện từ lọc khíC140000
36162kzl931Van điện từ lọc khíC520000
36162plc003Van điện từ lọc khíC300000
Xem thêm  Bảng giá phụ tùng xe máy: Giảm xóc xe honda

Tem phụ tùng xe máy Honda

Bình luận:

Cùng chuyên mục

Don`t copy text!