Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Bản đồ tra cứu các điểm xét nghiệm covid19 đã được Bộ Y tế cho phép trên toàn quốc

Tính đến 27/7, Bộ Y tế cho biết đã có 66 đơn vị được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 [1]

Bản đồ tra cứu các điểm xét nghiệm covid19 trên toàn quốc

[1] Nguồn danh sách các đơn vị: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/-cap-nhat-66-on-vi-uoc-bo-y-te-cho-phep-thuc-hien-xet-nghiem-khang-inh-covid-19

Bình luận:

Có thể bạn quan tâm