Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

App gọi thợ trên Android
App gọi thợ trên iPhone

6 bước chuyển tài khoản PINO sang phần mềm Hà nội Smart City

Bước 1: Phụ huynh tạo tài khoản và đăng nhập trên ứng dụng Hà nội Smart City (Chú ý số điện thoại được dùng để tạo tk nên là số điện thoại phụ huynh đã đăng ký liên lạc với nhà trường).

Bước 2: Phụ huynh vào mục Sổ liên lạc

Bước 3: Phụ huynh chọn mục “Chưa có học sinh” => chọn “thêm học sinh” dấu + phía dưới.

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin về học sinh (Chú ý: Mã học sinh Phụ huynh lấy từ Giáo viên chủ nhiệm)

Bước 5: Nhập xong bấm nút “OK” ở phía trên bên phải.

Bước 6: Lúc này:

+ Nếu thông tin số điện thoại phụ huynh tạo tài khoản Smart city TRÙNG với số điện thoại trong phần thông tin học sinh của nhà trường thì tài khoản tự động được kết nối và phụ huynh xem được điểm, mật khẩu của con em mình như bình thường.

+ Nếu thông tin số điện thoại phụ huynh tạo tài khoản Smart city KHÔNG TRÙNG với số điện thoại trong phần thông tin học sinh của nhà trường thì phụ huynh phải chờ giáo viên chủ nhiệm lớp DUYỆT xác nhận thông tin, sau khi DUYỆT xong tài khoản sẽ được kết nối.

Chi tiết video hướng dẫn dưới đây:

– Hướng dẫn liên kết TK Học sinh của phụ huynh: https://www.youtube.com/watch?v=xZgCP4LcSr4

– Hướng dẫn Duyệt liên kết tài khoản của Nhà trường: https://www.youtube.com/watch?v=TlaakJX5_js

Bình luận:

Cập nhật bởi Kỹ Thuật Viên

Có thể bạn quan tâm