Hướng dẫn đặt dịch vụ trên ứng dụng Rada

Các bước trên có vẻ phức tạp ban đầu, tuy nhiên sau 1 đến 2 lần sử dụng bạn sẽ làm quen với ứng dụng và thao tác sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chúc các đặt được dịch vụ mong muốn!