Điểm tiếp nhận quần áo – Dự án Light One: “1.000.000+ QUẦN ÁO YÊU THƯƠNG”

Dự án Light One: “1.000.000+ QUẦN ÁO YÊU THƯƠNG”

  • 1 năm qua, bạn có món quần áo nào chưa từng dùng đến? Nếu có, bạn hãy tự hỏi mình, món đồ đó có còn cần thiết với mình không?
  • Cũng trong 1 năm qua, ở nơi khác, có rất nhiều người đang rất cần những bộ quần áo lành lặn.
  • Sự kết nối giữa người cho và người nhận đôi khi gặp nhiều khó khăn về thông tin, khoảng cách.