Điểm thu gom ắc quy GSV tại TP Hồ Chí Minh

Điểm thu gom ắc quy GS tại TP Hồ Chí Minh

Các điểm thu gom ắc quy GS trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

      Đến với ngày hội, GSV đã đồng hành cùng Ngày môi trường thế giới 2016 với vai trò là nhà tài trợ với tổng giá trị tài trợ quà gần 50 triệu đồng cho hoạt động “Đổi chất thải lấy quà tặng”.

      Ngày hội Môi trường thế giới 2016 là một cơ hội để GSV cùng ban lãnh đạo tỉnh tuyên tuyền ý thức bảo vệ môi trường bằng việc mang bình ắc quy thải bỏ đến điểm thu hồi hợp pháp, tránh tình trạng thu gom bất hợp pháp, giảm thải chì và axit ra môi trường, tuyên truyền cách sử dụng ắc quy đúng cách nhằm tăng tuổi thọ ắc quy, giảm thải bỏ. Với những hoạt động thiết thực này, GSV hi vọng góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường xanh.