Tài liệu Hướng dẫn sử dụng máy rửa bát Hafele

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng máy rửa bát Hafele

 • Sách hướng dẫn sử dụng giúp bạn sử dụng sản phẩm một cách nhanh chóng và an toàn nhất.
 • Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt và khởi động sản phẩm.
 • Luôn tuân thủ các hướng dẫn an toàn.
 • Giữ sách hướng dẫn sử dụng để tham khảo khi cần thiết.
 • Đọc kỹ các tài liệu cung cấp kèm theo sản phẩm.
 • Hãy nhớ rằng sách hướng dẫn sử dụng này cũng áp dụng cho một số dòng sản phẩm khác.
 • Sự khác biệt giữa các dòng sản phẩm sẽ được nêu rõ trong sách hướng dẫn.

Giải thích các ký hiệu

 • Các ký hiệu sau được sử dụng nhất quán trong Sách hướng dẫn sử dụng này:
 • Thông tin quan trọng hoặc các lời khuyên hữu ích về quá trình sử dụng sản phẩm
 • Cảnh báo về các tình huống nguy hiểm về người và tài sản
 • Cảnh báo điện giật
View Fullscreen