Tài liệu Hướng dẫn sử dụng máy rửa bát BOSCH – SMS69N48EU

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng máy rửa bát BOSCH - SMS69N48EU

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

 • Mục đích sử dụng
 • Lưu ý an toàn
 • Bảo vệ môi trường
 • Cấu tạo sản phẩm
 • Hệ thống làm mềm nước bằng muối tái sinh
 • Nước trợ xả
 • Các đồ dùng
 • Chất tẩy rửa
 • Giới thiệu tổng quan về các chương trình
 • Các tùy chọn bổ sung
 • Hướng dẫn vận hành máy
 • Hướng dẫn vệ sinh và bảo dưỡng máy
 • Các lỗi thường gặp
 • Hướng dẫn lắp đặt

View Fullscreen