Tài liệu cẩm nang tiết kiệm tiền và năng lượng cho cửa hàng thịt

Tài liệu cẩm nang tiết kiệm tiền và năng lượng cho cửa hàng thịt

Đặt các bảng lưu ý để nhắc nhở nhân viên  khách hàng đóng cửa tủ lạnh  tủ đông. ✓ Đảm bảo tủ lạnh  tủ đông đặt cách tường ít nhất. 10-15 cm. ✓ Kiểm tra mức điều chỉnh nhiệt độ. Tủ đông nên để ở nhiệt độ -18 độ  tủ lạnh ở nhiệt độ 0-4 độ. Bạn có biết không? Điện năng tiêu thụ 3% nhiều hơn cho mỗi một.

View Fullscreen