Hướng dẫn sử dụng máy rửa bát BOSCH

Hướng dẫn sử dụng máy rửa bát BOSCH – model SMS69N48EU

Nội dung tài liệu

  • Bước 1. Điều chỉnh giá trị hệ thống làm mềm nướcHướng dẫn sử dụng máy rửa bát BOSCH
  • Bước 2. Bỏ muối vào ngăn chứa muối
  • Bước 3. Đổ nước trợ xả vào ngăn chứa
  • Bước 4. Đổ chất tẩy rửa vào ngăn chứa
  • Bước 5. Bật nguồn thiết bị
  • Bước 6. Lựa chọn chương trình
  • Bước 7. Các chức năng mở rộng
  • Bước 8. Bấm START để bắt đầu chương trình
  • Bước 9. Bấm OFF để tắt máy khi kết thúc
View Fullscreen