Mã lỗi máy giặt LG

Máy giặt LG các model: WM2277H; WM2077CW; WM2177H; WM2677H; M/WD11270BD

 • £E: Lỗi thermistor (cảm biến nhiệt)
 • SE (sensor): Lỗi cảm biến
 • CE (current): Lỗi nguồn, motor
 • LE (lock, motor): Lỗi khóa, động cơ
 • PE: Cảm biến áp lực phao
 • AE: (auto off) Tự động tắc Rơ le, công tắc nguồn, dây xanh nối đến bo mạch điều khiển
 • IE (inlet): Nước ngõ vào Khóa nước, bộ lọc
 • UE (unbalance): Lỗi cân bằng long đen, bo mạch điều khiển, phao mực nước
 • OE (outlet): Ngõ xã nước Motor xả, ống xả
 • FE (flood): Lỗi tràn nước
 • dE (door): Lỗi cửa mở dây tím nối đến bo mạch điều khiển, phao mực nước, cảm biến từ
 • E3: Buồng giặt và cảm biến Động cơ, dây cua-roa
 • OF: (overflood) Lỗi tràn nước
 • dHE (dry heat): Motor quạt làm khô, đầu nóng

Liên kết đặt: Thợ sửa máy giặt Rada