Xét nghiệm chuẩn đoán trước khi sinh

Xét nghiệm chuẩn đoán trước khi sinh

  Gửi yêu cầu tìm dịch vụ

Khách hàng sửa chữa
132,513
người đang sử dụng
Dịch vụ sửa chữa
9,978
nhà cung cấp tham gia
Yêu cầu sửa chữa
217,976
yêu cầu đã phục vụ
Yêu cầu dịch vụ mới
Thông báo từ Rada
NHÓM DỊCH VỤ: Y TẾ, SỨC KHỎE

Dịch vụ Xét nghiệm chuẩn đoán trước khi sinh

Thực hiện: Mạng lưới bác sĩ Dr.Labo

Nơi xét nghiệm: Tại nhà

Trả kết quả: Sau 2 tiếng

Top 20 dịch vụ Xét nghiệm chuẩn đoán trước khi sinh

Ứng dụng đặt dịch vụ đạt giải nhì - Nhân tài đất Việt 2017 Được tài trợ bởi Bootstrap track of FbStart từ Facebook