Xét nghiệm chuẩn đoán trước khi sinh

Xét nghiệm chuẩn đoán trước khi sinh

  Gửi yêu cầu tìm dịch vụ

Khách hàng sửa chữa
137,867
người đang sử dụng
Dịch vụ sửa chữa
10,328
nhà cung cấp tham gia
Yêu cầu sửa chữa
228,032
yêu cầu đã phục vụ
Yêu cầu dịch vụ mới
Thông báo từ Rada
NHÓM DỊCH VỤ: Y TẾ, SỨC KHỎE

Dịch vụ Xét nghiệm chuẩn đoán trước khi sinh

Thực hiện: Mạng lưới bác sĩ Dr.Labo

Nơi xét nghiệm: Tại nhà

Trả kết quả: Sau 2 tiếng

Nhà cung cấp dịch vụ Xét nghiệm chuẩn đoán trước khi sinh vừa mới online

Ứng dụng đặt dịch vụ đạt giải nhì - Nhân tài đất Việt 2017 Được tài trợ bởi Bootstrap track of FbStart từ Facebook