Tư vấn t.tin tín dụng, nợ xấu, nợ cần chú ý

Tư vấn t.tin tín dụng, nợ xấu, nợ cần chú ý

Đặt dịch vụ

Đặc điểm dịch vụ tư vấn thông tin tín dụng

 • Thông tin tín dụng, thông tin nợ xấu là thể hiện tình trạng tín dụng hiện tại, lịch sử tín dụng của bạn tại các Ngân hàng.
 • Dịch vụ giúp bạn biết được các Ngân hàng đang xếp loại tín dụng của bạn ở mực nào.
 • Bạn sẽ biết được tổng thể các khoản vay của mình tại các Ngân hàng.

Quyền lợi của bạn

 • Bạn được chuyên gia tư vấn đầy đủ về tầm quan trọng của thông tin tín dụng, thông tin nợ xấu.
 • Thông tin tín dụng đầy đủ và chi tiết về tình trạng tín dụng:Thông tin tình trạng nợ tại các ngân hàng hiện tại, Thông tin thẻ tín dụng, lịch sử thanh toán trong vòng 12 tháng, lịch sử nợ xấu trong vòng 5 năm, nợ cần chú ý trong 12 tháng, thông tin về hợp đồng tín dụng
 • Bạn được hỗ trợ xử lý nợ xấu, nợ quá hạn nếu không phải do lỗi của bạn.
 • Hỗ trợ tính phí phạt trả nợ trước hạn, lãi suất phạt hợp đồng khi thanh lý hợp đồng tín dụng.
 • Thời gian xử lý nhanh chóng trong vòng tối thiểu 30 phút.
 • Giải quyết tất toán khoản vay hoàn toàn mà không phải băn khoăn về hợp đồng.

Chi phí tư vấn

 • Đơn vị: đồng
Gói tư vấn Gói tư vấn 1 Gói tư vấn 2 Gói tư vấn 3
Kết quả nếu bạn không nhận được đầy đủ quyền lợi Hoàn lại tiền 100% Hoàn lại tiền 100% Hoàn lại tiền 100%
Số tiền 100,000 300,000 500,000
Quyền lợi của bạn - Bạn nhận được thông tin hiện tại có nợ xấu, nợ cần chú ý không.
- Bạn nhận được thông tin hiện tại vay bao nhiêu ngân hàng.
- Bạn được hướng dẫn tất toán khoản vay.
-Bạn được chuyên gia tư vấn đầy đủ về tầm quan trọng của thông tin tín dụng, thông tin nợ xấu.
-Thông tin tín dụng đầy đủ và chi tiết:Thông tin tình trạng nợ tại các ngân hàng hiện tại, Thông tin thẻ tín dụng, lịch sử thanh toán trong vòng 12 tháng, lịch sử nợ xấu trong vòng 5 năm, nợ cần chú ý trong 12 tháng, thông tin về hợp đồng tín dụng
- Hỗ trợ tính phí phạt trả nợ trước hạn, lãi suất phạt hợp đồng để thanh lý hợp đồng tín dụng
-Bạn được gặp chuyên gia tư vấn qua điện thoại hoặc gọi video call.

-Thông tin tín dụng đầy đủ và chi tiết:Thông tin tình trạng nợ tại các ngân hàng hiện tại, Thông tin thẻ tín dụng, lịch sử thanh toán trong vòng 12 tháng, lịch sử nợ xấu trong vòng 5 năm, nợ cần chú ý trong 12 tháng, thông tin về hợp đồng tín dụng
- Hỗ trợ thanh lý hơp đồng tín dụng, tất toán khoản vay.
-Bạn được hỗ trợ xử lý nợ xấu, nợ quá hạn nếu không phải do lỗi của bạn.
Thông tin bạn cung cấp - Số chứng minh nhân dân
- Số hợp đồng tín dụng (nếu có)
- Số chứng minh nhân dân
- Số hợp đồng tín dụng (nếu có)
- Số chứng minh nhân dân
- Số hợp đồng tín dụng (nếu có)

Quy trình để nhận được tư vấn

 • Bước 1: Đặt dịch vụ trên ứng dụng Rada và nhập vào nội dung thông tin mà bạn cần cung cấp vào phần ghi chú.
 • Bước 2: Chuyên gia sẽ kết nối và liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc Zalo. Bạn tiến hành trả tiền cho chuyên gia và nhận tư vấn theo gói giá thành đã được thông báo.
 • Bước 3: Khi khoản vay thành công, chuyên gia sẽ xác nhận và hoàn thành đơn hàng kết nối
 • Bước 4: Trường hợp nếu không thành công sau quá trình tư vấn, chuyên gia sẽ xác nhận và hoàn lại chi phí theo như đã công bố
 • Bước 5: Nếu bạn có vấn đề khúc mắc, hãy bấm "khiếu nại" trên đơn hàng của bạn.