Tiện chuyến đồng giá 5000/km

Tiện chuyến đồng giá 5000/km

Đặt dịch vụ

Khách hàng bấm vào nút đặt xe phía dưới để đặt dịch vụ xe tiện chuyến đồng giá 5000/km.  Dịch vụ này có các yêu cầu sau.  

1. Khách phải thanh toán thêm tiền cầu phà

2. Khách bao xe, xe đưa đón tận cửa

3. Lái xe thu theo giá trên tính 1 chiều

4. Lái xe có quyền đàm phán nhằm chỉnh lại thời gian đón khách sớm hoặc muộn hơn 1 tiếng so với kế hoạch đặt ra ban đầu.

5. Lái xe có trách nhiệm thông báo chốt đồng hồ công tơ mét lúc đón khách và trả khách.