Nghệ An - Mua thuốc giùm bạn

Nghệ An - Mua thuốc giùm bạn

Gọi thợ ngay

Khách hàng sửa chữa
111,901
người đang sử dụng
Dịch vụ sửa chữa
9,090
nhà cung cấp tham gia
Yêu cầu sửa chữa
189,158
yêu cầu đã phục vụ
Yêu cầu dịch vụ mới
Thông báo từ Rada
NHÓM DỊCH VỤ: NGHỆ AN - COVID

Dịch vụ mua thuốc giùm bạn

Loại: Dịch vụ khẩn cấp

Dịch vụ được triển khai tại Tỉnh Nghệ An miễn phí nhằm hỗ trợ công dân tiếp cận các cửa hàng thuốc mà mạng lưới tình nguyện viên trợ giúp mua thuốc trong thời gian giãn cách phòng chống dịch covid trên địa bàn Tỉnh trên nền tảng hệ thống ứng dụng Rada.

Công dân có nhu cầu mua thuốc  trong thời gian giãn cách xã hội có thể đặt yêu cầu tại đây đến các tình nguyện viên để được trợ giúp.

Đội ngũ tình nguyện viên do Tỉnh tổ chức có khoảng cách gần bạn nhận sẽ liên hệ với bạn để ghi nhận yêu cầu chi tiết sau đó sẽ mua thuốc giúp bạn trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn Tỉnh!

Lưu ý:

  • Dịch vụ chỉ đáp ứng các yêu cầu có đơn thuốc chỉ định của bác sĩ vì vậy trước khi gửi yêu cầu, bạn cần chuẩn bị sẵn đơn thuốc để chụp hình gửi đến tình nguyện viên khi họ liên lạc.
  • Dịch vụ sẽ miễn phí tiền công mua thuốc, các bạn sẽ phải thanh toán tiền thuốc theo nhu cầu được ghi trên hóa đơn.

Top 20 dịch vụ Nghệ An - Mua thuốc giùm bạn

Ứng dụng đặt dịch vụ đạt giải nhì - Nhân tài đất Việt 2017 Được tài trợ bởi Bootstrap track of FbStart từ Facebook