Nghệ An - Dịch vụ shipper

Nghệ An - Dịch vụ shipper

Gọi thợ ngay

Khách hàng sửa chữa
111,901
người đang sử dụng
Dịch vụ sửa chữa
9,090
nhà cung cấp tham gia
Yêu cầu sửa chữa
189,158
yêu cầu đã phục vụ
Yêu cầu dịch vụ mới
Thông báo từ Rada
NHÓM DỊCH VỤ: NGHỆ AN - COVID

Dịch vụ shipper vận chuyển hàng hóa

Loại: Dịch vụ khẩn cấp

Dịch vụ được triển khai tại Tỉnh Nghệ An miễn phí nhằm hỗ trợ công dân tiếp cận mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ vận chuyển hàng thiết yếu trong thời gian giãn cách phòng chống dịch covid trên địa bàn Tỉnh trên nền tảng hệ thống ứng dụng Rada.

Công dân có nhu cầu chuyển đồ thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội có thể đặt yêu cầu tại đây đến các tình nguyện viên để được trợ giúp.

Đội ngũ tình nguyện viên do Tỉnh tổ chức có khoảng cách gần bạn nhận sẽ liên hệ với bạn để ghi nhận yêu cầu chi tiết sau đó sẽ vận chuyển giúp bạn trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn Tỉnh!

Top 20 dịch vụ Nghệ An - Dịch vụ shipper

Ứng dụng đặt dịch vụ đạt giải nhì - Nhân tài đất Việt 2017 Được tài trợ bởi Bootstrap track of FbStart từ Facebook