Hợp Phát - Lắp điều hòa

Hợp Phát - Lắp điều hòa

  Gửi yêu cầu tìm dịch vụ

Khách hàng sửa chữa
137,487
người đang sử dụng
Dịch vụ sửa chữa
10,217
nhà cung cấp tham gia
Yêu cầu sửa chữa
224,789
yêu cầu đã phục vụ
Yêu cầu dịch vụ mới
Thông báo từ Rada
NHÓM DỊCH VỤ: DỊCH VỤ CHÍNH HÃNG

Dịch vụ của Hợp Phát chỉ sử dụng để yêu cầu thợ lắp đặt điều hòa Rada.

TT DIỄN TẢ ĐVT SL ĐƠN GIÁ
A LẮP MÁY CỤC BỘ (địa hình thông thường có ban công để cục nóng)
1 Công lắp máy cục bộ treo tường 9-12 bộ   300,000
2 Công lắp máy cục bộ treo tường 18 bộ   350,000
3 Công lắp máy cục bộ treo tường 24 bộ   400,000
4 Ống đồng 6/10 + bảo ôn dày13 + băng quấn m   160,000
5 Ống đồng 6/12 + bảo ôn dày13 + băng quấn m   170,000
6 Ống đồng 6/16 + bảo ôn dày13 + băng quấn m   180,000
7 Ống đồng 10/16 + bảo ôn dày13 + băng quấn m   200,000
8 Dây điện 1x1,5mm goldcup m   8,000
9 Dây điện 2 x1,5mm Goldcup m   14,000
10 Dây điện 2x2,5mm goldcup m   20,000
11 Dây điện 2x 4mm goldcup m   28,000
12 Ông nước thải ( ruột gà ) m   10,000
13 Vật tư phụ ( bu lông ốc vít , vít nở , ..) bộ   50,000
14 Giá đỡ dàn nóng máy 9-12 bộ   100,000
15 Giá đỡ dàn nóng 18-24 bộ   120,000
16 Công tháo máy cũ bộ   150,000
17 Mối hàn ống đi sẵn mối   50,000
18 Vệ sinh ống đã đi sẵn mối   100,000
19 Nén khí Ni tơ Bộ   400,000

Nhà cung cấp dịch vụ Hợp Phát - Lắp điều hòa vừa mới online

Ứng dụng đặt dịch vụ đạt giải nhì - Nhân tài đất Việt 2017 Được tài trợ bởi Bootstrap track of FbStart từ Facebook