Lắp đầu thu & antena  DTT truyền hình số mặt đất AVG

Lắp đầu thu & antena DTT truyền hình số mặt đất AVG

  Gửi yêu cầu tìm dịch vụ

Khách hàng sửa chữa
129,418
người đang sử dụng
Dịch vụ sửa chữa
9,761
nhà cung cấp tham gia
Yêu cầu sửa chữa
208,873
yêu cầu đã phục vụ
Yêu cầu dịch vụ mới
Thông báo từ Rada
NHÓM DỊCH VỤ: DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ lắp đặt mới đầu thu truyền hình số mặt đất AVG

Giá thành: ....

Mô tả dịch vụ bao gồm:

  • Thiết bị: Đầu thu & giải mã truyền hình, Antena thu sóng, dây antena
  • Lắp đặt tại nhà
  • Hướng dẫn kích hoạt tài khoản và sử dụng

Dịch vụ đang cập nhật

Top 20 dịch vụ Lắp đầu thu & antena DTT truyền hình số mặt đất AVG

Ứng dụng đặt dịch vụ đạt giải nhì - Nhân tài đất Việt 2017 Được tài trợ bởi Bootstrap track of FbStart từ Facebook