Lắp đầu thu & chảo DTH truyền hình số vệ tinh AVG

Lắp đầu thu & chảo DTH truyền hình số vệ tinh AVG

  Gửi yêu cầu tìm dịch vụ

Khách hàng sửa chữa
129,418
người đang sử dụng
Dịch vụ sửa chữa
9,761
nhà cung cấp tham gia
Yêu cầu sửa chữa
208,872
yêu cầu đã phục vụ
Yêu cầu dịch vụ mới
Thông báo từ Rada
NHÓM DỊCH VỤ: DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ lắp đặt chảo thu truyền hình số vệ tinh AVG

Giá thành: 1....

Mô tả dịch vụ bao gồm:

  • Thiết vị: Đầu giải mã; Chảo vệ tinh; Dây dẫn tín hiệu
  • Dịch vụ: Lắp đặt chảo thu tín hiệu; Lắp đặt đầu giải mã tại nhà; Hướng dẫn sử dụng & kích hoạt tài khoản

Dịch vụ đang cập nhật

Top 20 dịch vụ Lắp đầu thu & chảo DTH truyền hình số vệ tinh AVG

Ứng dụng đặt dịch vụ đạt giải nhì - Nhân tài đất Việt 2017 Được tài trợ bởi Bootstrap track of FbStart từ Facebook