Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

What you need to do to use Rada?

Rada is free! just download app from store, register an account and then book a services from the system.

Gọi thợ sửa chữa?

Tải Rada tiết kiệm đến 35% chi phí!

– Connected vehicle repairer nearest you

– Provide on-site service car repair

Ứng dụng đặt thợ!

Tải app tiết kiệm đến 35% chi phí!

Xem thêm  1 year old birthday
Don`t copy text!