Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

App gọi thợ trên Android
App gọi thợ trên iPhone

What you need to do to use Rada?

Rada is free! just download app from store, register an account and then book a services from the system.

– Connected vehicle repairer nearest you

– Provide on-site service car repair

Cập nhật bởi Admin-Rada

Xem thêm  Things to know

Hỏi đáp với chuyên gia của Rada

Có thể bạn quan tâm