Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

App gọi thợ trên Android
App gọi thợ trên iPhone

Happy Independence 2-9

This is a class A highway with the road surface structure is designed according to AASHTO 1993 standards and audited in accordance with Vietnam 22TCN211-06 standards, according to the evaluation report of the Ministry of Transport and approval decision of VIDIFI including slab asphalt textured 2,2cm; Asphalt polymer layer on layer 5,0cm; asphalt concrete layer below layer (layer 2) 14cm; subgrade on with plastic handle (ATB) 12,0cm; macadam foundation on 40,0cm.

Cập nhật bởi

Xem thêm  1 year old birthday

Hỏi đáp với chuyên gia của Rada

Có thể bạn quan tâm