Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

What Rada can help you?

– Download and install the app

Gọi thợ sửa chữa?

Tải Rada tiết kiệm đến 35% chi phí!

– Request for mechanic

– Accept connection with mechanic willing to provide services

Ứng dụng đặt thợ!

Tải app tiết kiệm đến 35% chi phí!

Xem thêm  Application Functions
Don`t copy text!