Tài liệu hướng dẫn sử dụng & điều khiển Robot DIY SOCCERBOT V1.1

Tài liệu này sẽ giúp bạn làm quen với kết cấu của một thiết bị điều khiển lắp ban đầu dưới dạng một con robot đá bóng. Sử dụng Robot này, bạn có thể nghiên cứu, hướng dẫn chơi với con đồng thời tìm hiểu cách thức lập trình để điều khiển các thiết bị khác trong gia đình thông qua sự hướng dẫn của chúng tôi.

Rada sẽ liên tục cập nhật các chương trình điều khiển, các mẫu DIY và linh kiện để các bạn làm theo cũng như phát triển các chương trình dành riêng cho mình.

Chúng tôi hy vọng với cách làm này, các bạn và cả con trẻ của mình sẽ tiếp cận nhanh nhất với các thiết bị tự động hóa, điều khiển trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

View Fullscreen