Sổ Tay Hướng Nghiệp Sinh Viên (Student Career Handbook) – Dự Án Cộng Đồng

Các bạn thân mến, chúng ta đang chứng kiến hàng trăm ngàn các em sinh viên ra trường tốt nghiệp là thất nghiệp. Là những người đi trước, chúng ta không thể thờ ơ với những hiện trạng này. Để người trẻ lãng phí thời gian, nghi ngờ lòng tin, sống không có mục đích là một tổn thất vô cùng lớn torng xã hội. Chúng ta thay vì phê phán, chế nhạo, bài xích, chúng ta hãy chung tay để xây dựng một quyển sổ tay nghề nghiệp sinh viên nhằm giúp cho các em có công cụ tốt hơn tự giúp cho chính mình.

Triển khai quyển sổ tay này theo mô hình Tinh Gọn tức là chúng ta vừa xây dựng, vừa hiệu chỉnh khi trong quá trình biên soạn gửi ngay ra cho cộng đồng. Các ý kiến cộng đồng sẽ được tiếp nhận để chỉnh sửa các ấn bản sau cho thật tốt. Chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến các em học sinh lớp 12, các bạn sinh viên là những cá nhân trực tiếp sử dụng sổ tay.

 1. Đại cương về quản trị nghề nghiệp
 2. Cách mạng 4.0 thay đổi nghề nghiệp
 3. Hướng nghiệp học sinh lớp 12
 4. Hướng dẫn học đại học hiệu quả
 5. Quản trị nghề nghiệp tại bậc đại học
 6. Phát triển bản thân: thái độ -kỹ năng – nhận thức
 7. Thực tập và làm thêm
 8. Tiếp cận và phỏng vấn thành công
 9. Thử việc và 90 ngày đầu tiên làm việc
 10. Giới thiệu về các ngành nghề khác nhau
 11. Đổi mới – sáng tạo và khởi nghiệp

Công việc chẳng thể nào tự nhiên mất đi mà nó chuyển từ người này qua người khác hoặc từ hình thái này sang hình thái khác. Với cuộc cách mạng 4.0 hình như nhu cầu công việc ngày càng ít đi. Trên thực tế thì khối lượng công việc ngày càng nhiều lên tuy nhiên do ba lý do chính đã khiến tổ chức/doanh nghiệp ngày càng tinh gọn – cần ít người hơn để giải quyết việc nhiều hơn, các công nghệ thay thế. Đây chính là lý do chính và sâu sắc chúng ta thấy công việc ngày càng ít đi.

…Trong kỷ nguyên 4.0, công việc không bị mất đi mà còn nhiều lên. Tuy nhiên số lượng lao động giảm đi do năng lực của lao động giỏi tăng lên, hệ thống hỗ trợ, mô hình kinh doanh và các công nghệ thay thế. Các phụ huynh và học sinh cần phải hiểu để triển khai hướng nghiệp cho các em hiệu quả…

Thành Phố Hồ Chí Minh
Ths. Vũ Tuấn Anh; NCS-Ths. Huỳnh Đinh Thái Linh

View Fullscreen