DIY

Trang thông tin học tập, tự nghiên cứu

Truy cập kênh hướng dẫn nghiên cứu, tự học, lắp ráp, sửa chữa, chế tạo từ phòng Lab của Rada.

Phần mềm điều khiển Hướng dẫn sử dụng Mạch & Lệnh điều khiển
Xem tài liệu

Bộ Kit DIY – Robot đá bóng: 1.500.000đ/bộ

  • Board Mạch & chip điều khiển (chuẩn công nghiệp)
  • Mạch tín hiệu Wifi (chuẩn công nghiệp)
  • Mạch cầu H (chuẩn công nghiệp)
  • Module nguồn xạc & pin xạc (2 bộ)
  • Motor điều khiển bánh
  • Hộp lắp ghép kỹ thuật dành cho học sinh lớp 5
  • App chuyển lệnh & chương trình điều khiển (Chuẩn tương tự Andruino) trên nền Andriod (apk)
  • Tài liệu hướng dẫn làm quen
  • Khuân mẫu: Được lắp sẵn DIY dưới dạng một robot có khả năng đá bóng.

Đối tượng: Học sinh từ lớp 6 trở lên

Ứng dụng: Lắp ráp các loại robot để học tập, nghiên cứu, tìm hiểu; Điều khiển động cơ; Các mạch đóng ngắt; Có thể lập trình điều khiển các ứng dụng trong nhà theo ý muốn.